Ljubljana, 23. 6. 2021

Protestiramo, ker se je vlada odrekla socialnemu partnerstvu

Ljubljana, 23. 6. 2021

 

PROTESTIRAMO, KER SE JE VLADA ODREKLA SOCIALNEMU PARTNERSTVU

Ljubljana, 23. junija 2021 – Sindikalne centrale z začudenjem in obžalovanjem spremljamo odnos Vlade RS do socialnega partnerstva. Zatem, ko smo več kot eno leto opozarjali na odsotnost socialnega dialoga, ignoranco sindikatov in na zgolj navidezno delovanje Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), nam konec maja letos (26. 5. 2021) ni preostalo drugega, kot da začnemo bojkotirati udeležbo na sejah ESS.

Spomnimo naj samo na najbolj pereče zakone, s katerimi je Vlada RS posegla oziroma želi poseči v položaj zaposlenih v Sloveniji in v njihove pravice:

· Zakon o nacionalnem demografskem skladu, ki celotno premoženje države centralizira in prepušča v upravljanje političnim strankam, hkrati pa postavlja v negotovost 900 milijonov evrov sredstev javnih uslužbencev in 500 milijonov evrov sredstev zaposlenih v zasebnem sektorju, ki so jih ti privarčevali v pokojninskem skladu;

· Zakon o debirokratizaciji, ki – namesto da bi zmanjšal administrativne ovire – želi vpeljati t. i. socialno kapico oziroma bogataško kučmo;

· paket davčnih zakonov, ki znižuje davke zlasti za najpremožnejše, razbremenjuje premoženje in povečuje neenakosti ter razslojenost prebivalstva.

Vsi omenjeni zakoni so bili na vladi sprejeti mimo socialnega dialoga, brez da bi bili usklajeni (ali celo brez vsakršnega usklajevanja) s sindikati.

Ker nam ni vseeno in menimo, da predstavljajo dogovarjanje, pogajanja in usklajevanje zakonskih predlogov pravo pot h kakovostnim in splošno sprejemljivim rešitvam ter da so bistvo socialnega partnerstva, smo 3. junija letos na Vlado RS naslovili poziv k sklenitvi dogovora, s katerim bi odpravili razloge in ponovno omogočili delovanje ESS v skladu z njegovimi pravili, sindikati pa bi se lahko vrnili za skupno pogajalsko mizo. Vse do danes nismo prejeli niti odgovora vlade niti vsaj vljudnostnega odziva resornega ministra (ministra za delo) ne. Nasprotno, v tem vmesnem času se nadaljuje priprava zakonov, kot sta Zakon o urejanju trga dela in Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki so bili ves čas v zgodovini Republike Slovenije predmet socialnega dogovarjanja.

Ko postaneš za mizo nezaželen gost, ti žal ne ostane drugega kot dostojno izražati svoja stališča na druge načine – eden od le-teh so tudi mirni protesti. Pet sindikalnih central nas je podprlo proteste, ki so potekali 28. maja 2021, da bi tako širšo javnost opozorili na nesprejemljivo situacijo ignoriranja ESS pri oblikovanju zakonskih predlogov, s čimer je vlada ESS odvzela sam smisel njegovega obstoja. Z udeležbo na protestu smo Vlado RS pozvali, naj ponovno vzpostavi socialno partnerstvo in pravi socialni dialog. Pri teh prizadevanjih so nas podprli evropska združenja sindikatov, Mednarodna organizacija dela in Evropska komisija.

Stanje se do zdaj ni niti malo izboljšalo, zato se bomo sindikalne centrale udeležile tudi protesta, ki je napovedan 25. 6. 2021. Sindikati razumemo in spoštujemo heterogenost civilnodružbenih skupin, ki se udeležujejo protestov, ter njihove raznolike pozive, a naša zahteva je jasna: biti enakovreden socialni partner, ki se v socialnem dialogu dogovarja, usklajuje in pogaja o ustreznih rešitvah za delavke in delavce v zasebnem in javnem sektorju. Za Slovenijo in vse njene prebivalke in prebivalce, zlasti pa za članstvo, ki to od nas pričakuje. Pozivi naših članic in članov, da je čas za prave sindikalne proteste, saj dialoga že dolgo ni več, postajajo namreč vse glasnejši. Če bo vlada še naprej vztrajala pri zavračanju socialnega partnerstva in ignoriranju sindikatov, bomo sindikalne centrale, podpisnice te izjave, v jesenskih mesecih organizirale sindikalne proteste.

 

Zveza Svobodnih sindikatov Slovenije
Predsednica Lidija Jerkič,

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije
Predsednik Branimir Štrukelj,

Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam
Predsednik Jakob Počivavšek,

Konfederacija sindikatov 90 Slovenije
Predsednik Peter Majcen,

KNSS-Neodvisnost
Predsednica Evelin Vesenjak,

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar