Ljubljana, 9. 4. 2019

Protestni val izobraževalcev

V ponedeljek, 8. aprila, so poljski učitelji in ostali zaposleni v tamkajšnjih vrtcih in šolah začeli splošno stavko, ki bi se lahko zavlekla tudi v čas eksternih izpitov. S tem je vrh dosegel konflikt med izobraževalci in poljskimi oblastmi, ki se vleče že vsaj tri leta. Poljski šolniki ves ta čas pozivajo politike in zahtevajo povišanje plač ter so se doslej za prepričevanje vlade posluževali manifestacij, shodov, zborovanj in protestov, ki pa so bili neuspešni. Plača učitelja začetnika na Poljskem znaša okrog 1750 zlotov neto (kar je približno 400 evrov), zelo skromne pa so tudi plače ostalih zaposlenih v vzgojnoizobraževalnih ustanovah (tajnice, računovodje, hišniki, …). Sindikat ZNP (Zwiazek Nauczycielstwa Polskiego) zahteva dvig osnovnih plač za 1.000 zlotov (približno 230 evrov)! S tem bi se plače v izobraževanju šele izenačile s povprečno plačo na Poljskem. Danes namreč učitelj začetnik prejme manj kot polovico zneska, kot pa ga dobi delavec s precej nižjimi kvalifikacijami, ki je zaključil zgolj osnovno ali poklicno izobraževanje in katerega odgovornost je precej nižja od učiteljeve.

Zadnjih nekaj tednov se poljska vlada ni odzivala na grožnje sindikata s stavko in pripravo nanjo. Očitno je verjela, da bo s pritiskom, širjenjem laži in z napadi na sindikalno vodstvo odvrnila učiteljice in učitelje od sodelovanja v stavki, ki je bila napovedana tudi za čas zunanjih preverjanj znanja. Eden od primerov je, ko je desno usmerjena revija na svoji naslovnici objavila fotomontažo predsednika ZNP Slawomirja Broniarza v razredu, polnem dijakov, s puško v roki, s čimer je namigovala, da je sindikat terorist, ki je otroke vzel za talce.

 

 

Medtem se je izkazalo, da je odločenost poljskih izobraževalcev in celotne skupnosti močnejša od pritiskov, saj se je več kot 80 odstotkov izobraževalnih ustanov udeležila glasovanja o sodelovanju v stavki, in v številnih poljskih regijah se je več kot 90 odstotkov učiteljev (nekaj sto tisoč njih!) odločilo za stavko.

V luči te odločenosti je tudi vlada pristala na pogajanja o zvišanju plač, ki so se odvijala v preteklem tednu. Želja obeh pogajalskih strani je bila priti do kompromisa, ki bi preprečil stavko. Do tega žal ni prišlo, in vsakodnevna večurna pogajanja, ki so trajala od ponedeljka do nedelje, so v nedeljo zvečer kljub trudu sindikata propadla, zato kolegom iz ZNP-ja ni preostalo drugega, kot da s tem ponedeljkom vstopijo v stavko. Ta bo trajala nedoločen čas in se lahko zavleče tudi v čas eksternih izpitnih rokov.

SVIZ je poljskim kolegom že poslal pismo podpore, ki zasledujejo isti cilj kot vsi vzgojitelji, učitelji ter ostali zaposleni v vzgoji in izobraževanju po vsem svetu – blaginja otrok, kakovostno izobraževanje in dostojni delovni pogoji.

 

Medtem pa se na protestni shod pripravljajo tudi srbski vzgojiteljice in vzgojitelji, ki se bodo na demonstracije v Beograd odpravili v četrtek, 11. aprila. Dogodek skupaj organizirajo trije reprezentativni sindikati za področje predšolske vzgoje in izobraževanja, z njim pa bodo od javnosti in zlasti politikov zahtevali izboljšanje položaja zaposlenih v vrtcih. Ti so upravičeno nezadovoljni, saj imajo občutek, da prav oni nosijo največje breme ekonomske krize, brez perspektive, da bi se njihov slab socialno-materialni položaj kmalu popravil. Soočeni so zgolj z dodatnimi obremenitvami zaradi velikega števila otrok v skupinah, izzivi pri delu z otroki s posebnimi potrebami, preobremenjeni z administrativnimi nalogami in pod pritiski s strani lokalnih oblasti. V Srbiji je namreč predšolska vzgoja regulirana z zakoni na nivoju države, medtem ko so za njeno financiranje še vedno zadolžene lokalne oblasti, ki v številnih primerih ne spoštujejo določb področnih zakonov in pravilnikov ter kolektivne pogodbe. Zaposleni tako prejemajo nizke plače, hkrati pa pogosto tudi z zamudo.

Dodatno negativno na kakovost vzgoje in izobraževanja vpliva tudi dolgoletna prepoved zaposlovanja, zaradi česar so kršeni normativi, hkrati pa je več kot tretjina vzgojiteljev zaposlenih za določen čas. In kot da to še ne bi bilo dovolj – zaposleni v predšolski vzgoji kot diskriminatorno vidijo tudi odločitev, da se z začetkom letošnjega leta vsem zaposlenim v izobraževanju plače povečajo za 9 odstotkov, medtem ko so zgolj zaposleni v vrtcih razvrščeni v skupino » … in drugi« ter jim tako pripada zgolj 7-odstotno povišanje. Sindikat je zato na ustavno sodišče vložil tudi pobudo za oceno ustavnosti takšne določbe.

Ker vse doslej ni bilo ustreznih odzivov s strani pristojnih, so se zaposleni v vrtcih v Srbiji odločili, da s protestnim shodom opozorijo na svoj slab položaj, številne težave in da s tem sprožijo reševanje predšolske vzgoje s ciljem kakovostnejšega sistema vzgoje in izobraževanja za otroke.

Tudi kolege vzgojiteljice in vzgojitelje iz Srbije smo pred njihovim protestnim shodom iz SVIZ-a podprli s posebnim pismom in izrazi solidarnosti.