Ljubljana, 17. 4. 2019

Proti kršitvam delovne zakonodaje

Sorodne objave

V drugi polovici letošnjega marca so se v javnosti pojavile informacije o spolni zlorabi mladostnika, ki naj bi se zgodila v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga (CUDV Draga) in naj bi jo nad enim izmed varovancev z avtizmom zagrešil drug varovanec. Vodstvo zavoda je o dogodku molčalo in z njim ni seznanilo niti staršev mladostnika, ki naj bi bil zlorabljen, je pa varuha, ki je mamo varovanca opozoril na dogajanje, najprej nezakonito premestilo z njegovega dotedanjega delovnega mesta, pozneje pa proti njemu uvedlo še postopek nameravane izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. SVIZ bo varuha, ki je član našega sindikata, v postopku branil pred neutemeljenimi očitki in nezakonitim poskusom odpovedi pogodbe.

Direktorica CUDV dr. Valerija Bužan vse omenjeno dogajanje prikazuje kot zaroto in gonjo sindikata proti njej, kar izhaja tudi iz članka »S spolno zlorabo režejo direktorico?«, ki je bil konec marca objavljen v Slovenskih novicah. SVIZ je, ker so v članku zapisane številne neresnične in nepreverjene trditve, ki črnijo tako delovanje SVIZ-a kot glavnega tajnika sindikata, članicam in članom Sveta zavoda CUDV Draga pred njihovo sejo poslal nekaj pojasnil – pismo v celoti objavljamo v nadaljevanju.

--------------------------------------------------------------------------------------

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič
članicam in članom sveta zavoda CUDV Draga
Draga 1
1292 Ig

Ljubljana, 5. aprila 2019

Spoštovani članice in člani sveta zavoda,

s tem dopisom vas želim opozoriti na povsem neresnične in nepreverjene trditve, ki so jih Slovenske novice zapisale v članku »S spolno zlorabo režejo direktorico?« 29. 3. 2019 in črnijo delovanje Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) ter mene osebno.

Direktorica CUDV Draga dr. Valerija Bužan v omenjenem članku namreč brez kakršnegakoli dokaza in argumenta manipulativno obtoži SVIZ, da stoji za dogajanjem v zvezi z domnevno spolno zlorabo, ki naj bi se zgodila v zavodu in naj bi jo je mami domnevne žrtve tri tedne po dogodku opisal eden od varuhov v zavodu. V članku je zapisana direktoričina izjava »Očitno gre za gonjo proti meni, ki jo med zaposlenimi spodbuja SVIZ.«, a je ta povsem neresnična. Z dogodkom domnevne spolne zlorabe je bil Glavni odbor SVIZ seznanjen 19. marca 2019, ko smo prejeli pismo matere otroka, ki naj bi bil žrtev zlorabe, pismo pa je mama hkrati posredovala tudi tožilstvu in policiji. Iz omenjenega zapisa izhaja skrajna zgroženost, da družina o dogodku ni bila obveščena do trenutka, ko je mami zanj povedal varuh v zavodu. Mama nas je tudi zaprosila, naj izvedemo »potrebne ukrepe in zadevo obravnavamo v delu, ki se nanaša na delovanje našega organa.« Dva dni pozneje, 21. marca 2019, smo v SVIZ prejeli še dopis varuha, ki je materi domnevne žrtve za dogodek povedal, slednji pa nas je zaprosil za pomoč, ker ga je direktorica takoj po tem, ko je z dogajanjem seznanil starše žrtve, nezakonito premestila z njegovega dotedanjega delovnega mesta. Zelo povedno je, da je mama domnevne žrtve v opisu dogodkov izpostavila tudi, da ji je varuh rekel, da se zaveda, da bo, ker jo je seznanil z dogodkom, deležen posledic, a se je vseeno odločil spregovoriti. SVIZ je varuhu, ki mu je direktorica zatem izročila še obvestilo o nameravani odpovedi delovnega razmerja, zagotovil odvetnika, ki bo dokazoval neupravičenost postopka in morebitne odpovedi. Na podlagi zapisanega je povsem očitno, da je javne odzive na incident sprožilo pismo matere policiji in tožilstvu. Prav tako je očitno, zakaj poskuša dr. Valerija Bužan incident prikazati kot gonjo sindikata proti njej. SVIZ je 31. januarja 2019 ministrici mag. Kseniji Klampfer posredoval obsežen dopis o kršitvah delovnopravne zakonodaje v CUDV Draga s strani direktorice in k le-temu priložil nekaj deset strani dokazov, ki naše trditve potrjujejo. Ministrico smo takrat pozvali, naj  poseže v dogajanje v zavodu in tudi v dobro varovancev razmere uredi. V uvodu k dokumentaciji, ki smo jo posredovali na ministrstvo, smo zapisali: »V SVIZ smo prepričani, da so omenjena problematika, ki predstavlja kršitve zakonov in predpisov, ki jih bomo navedli v nadaljevanju, depresivno vzdušje in strah med zaposlenimi ter odpovedi delovnih razmerij s strani zaposlenih posledica nepreglednega, zakonsko spornega in avtoritarnega vodenja zavoda. Spričo tega dvomimo, da lahko do sprememb, ki jih razmere v CUDV Draga nujno zahtevajo, pride pod vodstvom aktualne direktorice.«

V omenjenem članku Slovenskih novic je povsem izmišljena tudi trditev »ene od zaposlenih, ki noče biti imenovana«, da sem na sindikalnem sestanku v CUDV Draga vpil, da je treba direktorico sesuti in z njo obračunati, kar naj bi se stopnjevalo do verbalnega linča direktorice. Kategorično zanikam, da sem izjavil, kar mi je očitano. Posebej izpostavljam, da novinarka resničnosti izjave domnevne zaposlene, ki ne želi biti imenovana, pri meni ni preverjala, ker je v nasprotju z novinarsko etiko. Ne more biti naključje, da je povsem enake trditve, s povsem enakimi stavki, kot so zapisani v članku, dr. Valerija Bužan zapisala v pisni prijavi policiji zoper mene v začetku januarja, ko je trdila,  da želim z njo osebno obračunati. Ovadbo je policija kot neutemeljeno zavrgla. Sprašujem se, kdo je v resnici »ena od zaposlenih, ki noče biti imenovana«.

Hudo enostranska in do zaposlenih žaljiva je tudi trditev dr. Metke Novak, da je z direktoričinim delom nezadovoljna le peščica zaposlenih, ki se ne počuti del centra. V dokaz dr. Novak navede podatek, da svet v prejšnji sestavi ni dvomil v kakovost dela direktorice, saj jo je podprl s šestimi glasovi za in enim proti, zamolči pa, da jo je pri oblikovanju mnenja zaposlenih o kandidatih za direktorja leta 2017, ki se ga je udeležilo 70 odstotkov zaposlenih, podprlo le 39 odstotkov, njenega protikandidata pa 58! Očitno je peščica zaposlenih, ki se jo žali z omalovažujočo etiketo, da se ne čuti del zavoda, precej velika. Zelo podobne, le še bolj izrazito odklonilne, so bile tudi ugotovitve interne ankete o ustreznosti dela direktorice, ki jo je SVIZ opravil minulo leto. Glede na prozoren poskus direktorice, da bi ob dogodku o domnevnem spolnem nasilju obtožila SVIZ, ki da izvaja gonjo proti njej, sklepam, da bo izrazito odklonilno mnenje, ki ga imajo zaposleni do njenega dela in ravnanja, prav tako pripisala gonji, ki da jo SVIZ izvaja proti njej.

V zvezi z navedbo neimenovanega varuha v članku v Slovenskih novicah o tem, da naj bi se »vsako uro dalo izkoristiti oziroma je bila plačana«, naj dodam le toliko, da le-ta še dodatno potrjuje neresničnost vsebine članka. Omenjena pravica se je namreč začela dosledno oziroma zakonito izvajati šele  zatem, ko smo v preteklem koledarskem letu v SVIZ odločno posredovali. Navedeno je mogoče razbrati s plačilnih list zaposlenih izpred nekaj mesecev, dodatno lahko to dejstvo na seji sveta zavoda potrdijo tudi predstavniki zaposlenih. SVIZ je posredoval na pobudo prizadetih članov, očitno pa neimenovani varuh ni bil eden izmed njih, zato ni jasno niti to, na podlagi katerih meril se je nekaterim te ure očitno dosledno omogočalo izkoristiti ali se jih je nekaterim plačalo, drugim pa ne.

Opozoriti želim, da se ni SVIZ niti z besedo spustil v ocenjevanje ali vrednotenje incidenta, ki je predmet izrazito interesno pogojenega, enostranskega članka, ki ne dosega ravni objektivnega poročanja in ne upošteva temeljnih načel novinarske etike. Ne bomo pa si pustili odvzeti pravice in dolžnosti, da ščitimo interese zaposlenih, da se borimo proti očitnim kršitvam delovne zakonodaje, da ščitimo sindikalne zaupnice in zaupnike, ki jih direktorica šikanira, da naredimo vse, kar je v naši moči, da se zaposlenim v zavodu zagotovijo takšni pogoji za delo, kot jih zagotavljajo kolektivne pogodbe in predpisi.

S spoštovanjem,

Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ

V vednost:
- mag. Ksenija Klampfer, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
- sindikalni zaupniki in zaupnice ter članice in člani SVIZ v CUDV Draga

Komentarji
Anastasie
05.06.2019

Lepo, da sem (po daljšem času, ker ni bil dostopna!) našla vašo objavo. Kot v prejšnji, tudi tu ne navajate vira (članka novinarke). Da o drugih trditvah v objavi ne govorimo. In sedaj tisto, najbolj zanimivo - spravili ste se na drugo delavko, ki je v centru prav tako, takorekoč od samega začetka. Začela je kot varuhinja, nadaljevala kot pedagoginja, vodja enote in vodja sektorja za usposabljanje odraslih. Očitno je, da so politične manipulacije vodilo. Mogoče sem tudi jaz ena izmed "anonimnih bivših zaposlenih"....
Pozabljate tudi napisati, da tako tožilstvo kot inšpekcija nista našla indicev spolne zlorabe. In - če ste strokovnjaki, bi tudi morali vedeti, da imajo naši gojenci enako pravico do spolnosti kot zdravi. Zakaj jo njim odrekati?

Vaš komentar