Ljubljana, 14. 7. 2021

PROTI plenjenju skupnega!

Sindikalne centrale – Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Konfederacija sindikatov javnega sektorja, Pergam, Neodvisnost, KS 90 in Alternativa – smo pred glasovanjem o predlogu zakona o nacionalnem demografskem skladu, ki bo potekalo 15. julija 2021, poslanke in poslance pozvali, naj predlog zavrnejo. Sindikati smo pri spremembi pokojninskega zakona leta 2012 izpostavljali nujnost ustanovitve sklada, ki naj s preglednim, poštenim in učinkovitim upravljanjem skupnega državnega premoženja prispeva k sofinanciranju pokojnin, ko bo to najbolj potrebno. A zakon o nacionalnem demografskem skladu, ki je v teh dneh v obravnavi na seji v državnem zboru, ni uresničitev tega cilja.

»Sindikalne centrale bomo, če bo predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu v četrtek, 15. 7. 2021 sprejet, še ta teden začele zbirati podpise za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma.«

Med razlogi proti predlogu zakona o nacionalnem demografskem skladu je, da ta daje vse vzvode za upravljanje in nadzor v roke političnim strankam in vladi in ne zagotavlja vključenosti predstavnikov aktivne populacije. Poleg tega zakon vse premoženje države koncentrira na enem mestu, kar da je problematično tako z vidika upravljanja kot tudi z vidika ustreznosti prenašanja določenih kapitalskih naložb v sklad, katerega namen naj bi bil zagotavljanje dolgoročne vzdržnosti pokojninskega sistema. Zakon tudi ne ustanavlja rezervnega pokojninskega sklada, ki bi temeljil na medgeneracijskem sporazumu in bi ga nadzorovali tudi tisti, ki so premoženje ustvarjali – tj. zaposleni v zasebnem in javnem sektorju.

Predlagana ureditev ne bo dosegala cilja zagotavljanja stabilnosti pokojninskega sistema, ki se bo pred največjimi preizkušnjami znašel čez 15 do 20 let, saj zakon predvideva uporabo sredstev sklada tudi za tekočo porabo in zgolj del sredstev namenja za akumulacijo, tudi glede slednjega pa je možno odstopanje. V pozivu poslankam in poslancem smo poudarili tudi, da  bodo zaposleni v zasebnem (500 milijonov evrov) in javnem sektorju (900 milijonov evrov) izgubili nadzor nad upravljanjem s sredstvi za dodatno pokojninsko zavarovanje v skladih, ki so dogovorjeni v kolektivni pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence. Proti zakonu smo tudi, ker ni predvidenih novih virov sredstev za sklad, ki bi poleg kapitalskih naložb povečevali sredstva sklada in zagotavljali zadostne vire za sofinanciranje izdatkov za pokojnine. Poleg tega zakonu nasprotujemo, ker so predvideni izdatki za namene, ki da niso naloga demografskega sklada in so tudi nedefinirani. Izdatke za ukrepe družinske politike bi moral zagotavljati proračun, enako pa velja za izdatke za dolgotrajno oskrbo, ki bi jo bilo treba urediti s posebnim zakonom in vzpostavitvijo zavarovanja za dolgotrajno oskrbo s samostojnim virom financiranja v obliki nove prispevne stopnje.

Sindikalne centrale bomo, če bo predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu v četrtek, 15. 7. 2021 sprejet, še ta teden začele zbirati podpise za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma.

Plenjenja še preostalega skupnega premoženja ne moremo dopustiti!