Ljubljana, 21. 6. 2023

Proti razvrednotenju svetovalnega dela

Predstavniki organizacij, ki izobražujejo svetovalne delavce, ki jih zaposlujejo, ki jih združujejo v stanovska združenja ali jih sindikalno organizirajo, so v sredo, 21. junija 2023, izvedli novinarsko konferenco o predlogu vlade o novih izhodiščnih plačnih razredih za svetovalne delavce. Izrazili so ogorčenje nad tem, da se z vladnim predlogom delo svetovalnih delavcev v vrtcih in šolah močno degradira v primerjavi z delom učitelja in vzgojitelja. Predstavniki fakultet in več združenj so poudarili, da gre za enako zahtevno delo, in terjajo odziv resornega ministrstva. Glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj pa je dodatno opozoril, da je predlog tudi v nasprotju s spomladi letos sklenjenim stavkovnim sporazumom.

V strokovnih krogih prevladuje precejšnje soglasje, da je vire svetovalnih služb v šolah in vrtcih nujno potrebno okrepiti (tako z vidika spreminjanja normativov kot kvalitativno: z jasnimi robnimi pogoji dela in sistemsko podporo delovanju svetovalne službe na način, ki bo omogočal sistematično razvojno-preventivno delovanje), pri čemer je trenutni predlog izhodiščnih plačnih razredov poguben. Svetovalna služba je v vzgojno-izobraževalnih ustanovah ključni promotor varnega in spodbudnega učnega okolja in predlog, ki resno ogroža kakovost dela v svetovalnih službah, močno ogroža tudi kakovost vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcih in šolah.

Vlada je v izhodiščnem predlogu odprave plačnih nesorazmerij, ki je del pogajanj o odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah in o reformi plačnega sistema, namreč predvidela, da bi bil izhodiščni plačni razred za svetovalne delavce v vrtcih in šolah za tri plačne razrede nižji od izhodiščnega plačnega razreda za učitelje. Predstavniki sodelujočih na novinarski konferenci so prepričani, da gre za neupravičeno razvrednotenje dela svetovalnih delavcev.

Glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) je poudaril, da je predlog nesprejemljiv, zato sindikat pričakuje, da ga bo vlada umaknila. Ob tem je poudaril, da gre pri vladnem predlogu tudi za kršitev marca podpisanega stavkovnega sporazuma, saj se je vlada v njem zavezala, da bo glede na izpogajan izhodiščni plačni razred za učitelja glede na strokovno utemeljena dejstva razporedila tudi vse ostale.

Kot je v nadaljevanju novinarske konference pojasnila dekanja ljubljanske filozofske fakultete Mojca Schlamberger Brezar, pri njih izobražujejo tako učitelje kot kadre za svetovalne delavce in vsi dobijo enako raven univerzitetne magistrske izobrazbe, zahtevnost in pomen strokovnega dela obojih pa sta enakovredna. Dekan ljubljanske pedagoške fakultete Janez Vogrinc pa je ob tem pripomnil tudi, da svetovalni delavci svetujejo tudi učiteljem in da si tisti, ki nekomu svetuje, zasluži vsaj isti izhodiščni plačni razred, kot tisti, ki mu svetuje.

Da gre pri vladnem predlogu za razvrednotenje dela svetovalnih delavcev, so na novinarski konferenci poudarili tudi predstavniki različnih združenj in društev ravnateljev in pedagoških delavcev. Pri tem so izpostavili tudi, da čedalje več otrok in mladostnikov potrebuje pomoč svetovalnih delavcev, in opozorili na to, da se ministrstvo za vzgojo in izobraževanje na predlog ni odzvalo in se ni postavilo za svetovalne delavce. Od ministra Darja Felde pričakujejo, da se do predloga javno opredeli, doseže njegov umik ali pa odstopi s položaja ministra.

Povabljeni k ogledu vseh posnetkov z novinarske konference!

Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ:

 

prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar, dekanja Filozofske fakultete:

 

prof. dr. Janez Vogrinc, dekan Pedagoške fakultete UL:

 

Gregor Pečan, predsednik Zveze ravnateljev in pomočnikov ravnateljev:

 

doc. dr. Danijela Makovec Radovan, predsednica Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije:

 

Nives Počkar, Zveza srednjih šol in dijaških domov Slovenije:

 

izr. prof. dr. Klara Skubic Ermenc, predstojnica Oddelka za pedagogiko in andragogiko, Filozofska fakulteta UL:

 

prof. dr. Eva Boštjančič, predstojnica Oddelka za psihologijo Filozofske fakultete UL:

 

asist. mag. Maruška Željeznov Seničar, predsednica Društva šolskih svetovalnih delavcev Slovenije:

 

prof. dr. Jasna Mažgon, predsednica Slovenskega društva pedagogov:

 
Odgovori in dodatna pojasnila sodelujočih novinarjem:
 

 

 

Komentarji
Avguština Zupančič
22.06.2023

Čestitke za organizacijo tiskovne konference in udeležbe najvišjih kompetentnih predstavnikov univerz kjer se izobražujejo šolski svetovalni delavci. Vsi so ostro nasprotovali in obsodili nedopustno razliko 3 plačnih razredov pri izhodiščni plači šolskih svet.delavcev vprimerjavi z učitelji in vzgojitelji z isto stopnjo strokovne izobrazbe. ŠSD smo se morali boriti za svoj položaj in plače ob vsaki plačni reformi ter obstoj ŠSD na šolah in vrtcih od ministra dr. Petra Venclja naprej...Spomnim se protestnega Zbora v Cankarjevem domu, ki ga je organiziral SVIZ ko smo morali ministra prepričevati, koliko nas je na šolah, glede plač pa je bil vedno problem in ena izmed glavnih nalog Društva ŠSD in kasneje studi sekcije ŠSD pri SVIZ. Zahvala tudi obema predsednici združenja ravnateljev SŠ in DD predsedniku združenja ravnateljev OŠ za podporo in ostro kritiko predlagateljev o nedopustno razliki v izhodiščni plači svetovalnih delavcev

Vaš komentar