Ljubljana, 28. 6. 2018

Z novoizvoljenimi zaupnicami in zaupniki

Aprila in maja letos so v zavodih, v katerih je organiziran SVIZ, potekale volitve novih sindikalnih zaupnic in zaupnikov, ki jim je mandat za štiriletno obdobje 2018–2022 začel teči 1. junija letos. Vsem zaupnicam in zaupnikom – med temi smo do zdaj prejeli 255 zapisnikov o izvolitvi zaupnic in zaupnikov, ki bodo to funkcijo v SVIZ-u opravljali prvikrat – smo ob nastopu mandata čestitali in ob tem izrazili pričakovanje, da bomo uspešno sodelovali in zabeležili številne skupne uspehe. Ob tem smo za novoizvoljene sindikalne zaupnice in zaupnike 28. 6. 2018 v Ljubljani pripravili spoznavno-informativno srečanje, na katerem smo jim predstavili vse ključne teme in vprašanja, s katerimi se sindikalni zaupnik pri svojem delu najpogosteje srečuje.

V uvodu v dogodek je novoizvoljene sindikalne zaupnice in zaupnike pozdravila predsednica GO SVIZ Jelka Velički, ki je izpostavila pomembnost funkcije sindikalnega zaupnika za dobro delovanje sindikata in zaupanje članstva vanj. Na osnovi dolgoletnih izkušenj v vlogi sindikalne zaupnice in tudi predsednice območnega odbora SVIZ Velenje je poudarila, da bodo potrebovali v svoji novi vlogi veliko poguma in vztrajnosti, ter jim zaželela uspešno delo. V naslednjih minutah je o pomenu in nalogah zaupnic in zaupnikov v stavkovnem gibanju spregovoril glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj. Navzoče je pozdravil med aktivisti in aktivistkami SVIZ-a in jim izrekel zahvalo, da so se odločili prevzeti odgovorno nalogo, da bodo delovali v dobro vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture ter zaposlenih na teh področjih. Podčrtal je, da se bodo v luči stavkovnih zahtev, o katerih se je SVIZ pogajal s prejšnjo vlado in jih bo naslovil tudi na novo, takoj ko bo le-ta oblikovana, znašli v samem središču aktivnega sindikalnega dogajanja.

V nadaljevanju srečanja so strokovni sodelavci in sodelavke SVIZ podali temeljne informacije o organiziranosti in dejavnostih sindikata – med drugim o vlogi in pomenu zaupnika pri delovanju sindikata, pravnem varstvu sindikalnih zaupnic in zaupnikov, statutu SVIZ, pravilniku o članarini in plačilu članarine, informativni dejavnosti sindikata ter počitniških stanovanjih v lasti SVIZ. V razpravi so sindikalni zaupnice in zaupniki v povezavi s predstavljenimi vsebinami med drugim izpostavili nekatere zaplete, povezane s podpisovanjem pogodbe o sindikalnem delu, dotaknili so se plačila dela sindikalnih zaupnikov, solidarnostnih pomoči, jubilejnih nagrad, Svizove čebelice.  

V zadnjem delu dogodka je strokovni sodelavec za pravne zadeve Jernej Zupančič predstavil pravni položaj sindikalnega zaupnika in njegovo zaščito ter odgovoril na nekaj vprašanj navzočih. Povsem ob koncu več kot peturnega druženja je približno 200 novih sindikalnih zaupnic in zaupnikov prisluhnilo še predstavitvi o novi ureditvi delovnega časa učiteljev. V sklopu le-te je strokovna sodelavka za pravne zadeve Nadja Götz pojasnila temeljne prvine koncepta, ki bo po letošnjem preizkusnem obdobju na izbranih vzorčnih osnovnih šolah v praksi zaživel z začetkom prihajajočega šolskega leta 2018/19. Udeleženke in udeleženci spoznavno-informativnega srečanja so ob tem izpostavili številna vprašanja, ki se v povezavi z urejanjem delovnega časa porajajo v vzgojno-izobraževalni praksi – med drugim so se dotaknili plačila v šoli v naravi, vpisovanja opravljenih ur v dnevnik, interesnih dejavnosti in dodatne strokovne pomoči, maksimalnega števila ur pouka v posameznem delovnem dnevu, problematike koriščenja odmora, fleksibilnega predmetnika, specifike dela šolskih knjižničarjev ...

Tudi na tem mestu se ponovno iskreno zahvaljujemo še vsem sindikalnim zaupnicam in zaupnikom, ki so v pravkar končanem mandatu ter vsem dosedanjem času –  številni od samega začetka ustanovitve SVIZ-a –, stali z nami v prvih vrstah in se borili za kakovost vrtcev in šol, si prizadevali za odličnost naše raziskovalne dejavnosti in podpirali kulturo, zahtevali primerne delovne pogoje in ustrezno plačilo za zahtevno in odgovorno delo vseh zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, raziskovanju, kulturi ter tudi širše.

Predstavitve s spoznavno-informativnega srečanja za novoizvoljene sindikalne zaupnice in zaupnike:

- Statut SVIZ Slovenije

- Sindikalni zaupnik, dela in naloge

- Pravni položaj in zaščita sindikalnega zaupnika

- Pravilnik o članarini in plačilo članarine

- Ureditev delovnega časa učiteljev

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar