Ljubljana, 10. 3. 2021

Psihofizične obremenitve v predšolski vzgoji

Študija z naslovom Analiza psihofizičnih obremenitev vzgojiteljev v vrtcu – študija o psihofizičnih poklicnih obremenitvah pri slovenskih vzgojiteljih in pomočnikih vzgojiteljev v javnih vrtcih je nastala v soavtorstvu dr. Iztoka Retarja, mag. Marka Žmavca in mag. Špele Erjavec v okviru evropskega projekta Skupaj nad izzive trga dela, ki ga izvaja Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS), katere del je tudi SVIZ.

Študija prinaša tudi priporočila za zmanjšanje hrupa, stresa in prekomernih telesnih obremenitev na delovnih mestih vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja. 

Raziskava v vzgojno-izobraževalni prostor vnaša nova spoznanja o psihofizičnih obremenitvah na delovnih mestih vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja z vidika ergonomije in psihofizičnih obremenitev.

Študija je narejena na podlagi konkretnih meritev fizičnih zmogljivosti vzgojiteljev (131 udeležencev) ter ugotavljanja stališč vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev (826 udeležencev) o zadovoljstvu z delovnim okoljem in počutjem na delovnem mestu na naslednjih področjih:

- samoocena delovne uspešnosti,

- prisotnost stresa, izgorelosti in mobinga na delovnem mestu; ocena težnje po zapustitvi poklica,

- usposobljenost in informiranost za delo v izrednih razmerah (epidemija).

Ugotovitve študije predstavljajo pomemben vir informacij za sindikalno delovanje in šolsko politiko pri urejanju delovnih pogojev vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev. Tako je študija pokazala nekatere pomembne vrzeli, kar se tiče nezadovoljstva s plačo in možnostmi za napredovanje, visoke prisotnosti stresa in izgorelosti na delovnem mestu, visoke telesne obremenitve ter hrupa in prisilne drže kot dejavnikov visokega tveganja za zdravje na delovnem mestu.

Na podlagi raziskave so avtorji pripravili tudi priporočila za zmanjšanje hrupa, stresa in prekomernih telesnih obremenitev na delovnih mestih vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja. Dodatna vrednost študije je aplikacija spoznanj v model za testiranje fizičnih in gibalnih sposobnosti vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev, ki ponuja edinstveni pristop za vrtce pri načrtovanju in izvajanju promocije zdravja na delovnem mestu.

Analiza psihofizičnih obremenitev vzgojiteljev v vrtcu – študija o psihofizičnih poklicnih obremenitvah pri slovenskih vzgojiteljih in pomočnikih vzgojiteljev v javnih vrtcih