Publikacije

Brošure, ki jih je doslej izdal SVIZ:

Skupaj smo močnejši! (Številčno in aktivno članstvo ter medsebojna solidarnost – temelj uspešnosti sindikata; oktober 2020)

Prikaz ureditve zasebnega šolstva v državah Evropske unije (maj 2007; .PDF)


Raziskava o poklicnem stresu pri slovenskih vzgojiteljih in učiteljih (junij 2009; .PDF)


Poklic posebne vrste (marec 2010; .PDF)


Za kakovost javnih vrtcev in šol: primerjalne analize (april 2012; .PDF)


Koliko delajo slovenski učitelji (november 2012; .PDF)


Finska v vrhu znanja (SVIZ in Pedagoška fakulteta v Ljubljani, CEPS; oktober 2014) .PDF)


Komu je napoti kakovostno javno šolstvo? (SVIZ in Center za študij edukacijskih strategij, februar 2016, .PDF)


Učinkovitost sistema izobraževanja v Sloveniji (avtorji Velimir Bole, Žiga Jere in Peter Rebec, avgust 2016, .PDF); Osveženo poročilo z aktualiziranimi podatki - PDF

Predstavitvena brošura SVIZ (2013)