Ljubljana, 4. 9. 2023

Medvrstniško nasilje v vzgojno-izobraževalnih zavodih

Udeleženci nedavne 9. konference ravnateljev in ravnateljic vzgojno-izobraževalnih zavodov v Sloveniji so med gradivi prejeli dva plakata (prilogi v PDF: 1 in 2), ki vsebujeta ključne informacije o tem, kako ravnati ob zaznavi medvrstniškega nasilja. Informacije so namenjene zaposlenim, šolski svetovalni službi ter vodstvu in predstavljajo ključne povzetke Protokola za ravnanje ob zaznavi in obravnavi medvrstniškega nasilja v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Konferenca je zadnji avgustovski petek potekala v organizaciji Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, oba plakata pa bodo prejeli vsi vrtci, osnovne in srednje šole.

Načela obravnave medvrstniškega nasilja

- Ničelna toleranca do nasilja.
- Žrtvi verjamemo.
- Ne soočamo žrtve in povzročitelja.
- Individualno doživljanje nasilja: ne sodimo nasilja po lastnih čustvih in izkušnjah.
- Nasilno vedenje je izbira. Za nasilje je odgovoren povzročitelj.
- Ne minimaliziramo nasilja.
- Ne obljubljamo.
- Podpiramo žrtev pri iskanju izhoda iz nasilne situacije.
- Upoštevamo moč vpletenih subjektov, pozorni smo na zlorabo moči.
- Ne prelagamo odgovornosti za ukrepanje na druge.

Strateški svet za preprečevanje sovražnega govora je Vladi RS nedavno izdal Priporočila za preprečevanje sovražnega govora, iz katerih je razvidna tudi skrb za podporno okolje za šolske delavke in delavce, zlasti, kar zadeva psihično, fizično in medvrstniško nasilje. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje s svojimi partnerji, vključno z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo, kontinuirano podpira dejavnosti za podporo ustvarjanju varnega in spodbudnega učnega okolja za otroke, učence, dijake, kakor tudi za zaposlene v vzgojno izobraževalnih zavodih.
Plakata sta nastala na Uradu za razvoj in kakovost izobraževanja, Sektorju za kakovost in analize na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, v okviru projekta Analitsko središče, ki se financira z evropskimi sredstvi za okrevanje in odpornost.

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar