Ljubljana, 26. 6. 2019

Ravnateljica stopnjuje pritisk na sindikat in člane

sporočilo za medije!

RAVNATELJICA STOPNJUJE PRITISKE NA SINDIKAT IN ČLANE

Ravnateljica SŠOM že drugemu članu SVIZ-a grozi z odpovedjo.

 

Ljubljana, 26. junija 2019 – Po tistem, ko je v petek popoldne, 14. junija, zasebni detektiv v imenu ravnateljice Srednje šole za oblikovanje Maribor (SŠOM) sindikalnemu zaupniku SVIZ Dejanu Paski izročil izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, se je teden dni kasneje, prav tako na petkovo popoldne, 21. junija, skoraj identična zgodba ponovila še njegovemu sodelavcu. Ravnateljica SŠOM Nadja Jager Popović zaposlenemu očita, da je naklepno oziroma iz hude malomarnosti huje kršil pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja. Drži, da je zaposleni v maju predčasno zapustil delovno mesto, a ravnateljičin ukrep – vabilo na zagovor pred izredno odpovedjo in pričakovani izrek odpovedi delovnega razmerja – je nesorazmeren očitani kršitvi. Zaposleni, član SVIZ, še niti ni imel možnosti zagovora ter predstaviti svoje plati zgodbe in zato tudi ne more biti jasno, ali so ravnateljičini očitki sploh utemeljeni, takojšnja (skrajno pretirana) grožnja z odpovedjo pa jasno kaže zgolj na eno, to je njeno stopnjevanja pritiska na sindikat. Ravnateljica s temi dejanji očitno uresničuje tudi svojo grožnjo o tem, da bi bilo »treba odpustiti deset odstotkov zaposlenih in bi bil mir«.

SVIZ tudi tokratni postopek zoper svojega člana vidi v luči pritiska na sindikat, ustrahovanja njegovih članov in poskusa discipliniranja vseh posameznikov, ki si dovolijo podvomiti v nezmotljivost ravnateljice in pravilnost ter sprejemljivost njenih besed in dejanj. SVIZ bo tudi v tokratnem primeru svojemu članu nudil vso strokovno pomoč, moralno podporo in mu zagotovil tudi odvetnika v postopku, v katerem bo dokazoval tako neupravičenost sproženih disciplinskih postopkov s strani ravnateljice SŠOM kot  tudi vmešavanje v svobodno delovanje sindikata, kot ga varuje 76. člen Ustave RS.

X X X X X

 
Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
 

Komentarji
Vse je igra
28.06.2019

Saj se sploh ne polemizira, a je še kakšen komentar, razen dveh? Prav pa je, da se ve, kaj in kako se dela z ljudmi.
Pravna država?
Če se ljudje bojijo povedati svoje mnenje, ni pravne države. Lahko pa, da se jim tudi ne da. Oboje je narobe.

Borut
27.06.2019

Vprašanje:
Ali ni sindikalni zastopnik po kolektivni pogodbi zavarovan pred tovrstnimi pritiski in se mu ne more odpovedati pogodbe o zaposlitvi?
Je zadeva že na sodišču, kjer se ugotovi, ali je predstavnik morda naredil težje prekrške, zaradi katerih se mu mora prekiniti delovno razmerje?
Zakaj se o tovrstnih zadevah polemizira in ne razčisti pri organih, ki so pristojni za to?
Živimo v pravni državi, zato se naj takšne stvari rešujejo po pravni poti (zgolj moje mnenje).

Vaš komentar