Ljubljana, 15. 9. 2022

Razkrajanje informacijskega sistema na ARRS

sporočilo za medije!

 
RAZKRAJANJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA NA ARRS
 
 
SVIZ in VSS vztrajata pri zahtevi, da mora biti raziskovalcem omogočen neoviran, neprekinjen in trajen dostop do arhiva tudi v bodoče, direktorja ARRS, ki ni sposoben zagotoviti ustrezne prenove informacijskega sistema, pa pozivata k odstopu.

 
Ljubljana, 15. septembra 2022 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) ter Visokošolski sindikat Slovenije (VSS) sta danes na Javno agencijo za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) naslovila odziv ob škandaloznem odgovoru direktorja Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na protest ob napovedani ukinitvi dostopa do arhivov raziskovalne dejavnosti, v katerem sta SVIZ in VSS minuli mesec izrazila odločno nestrinjanje z napovedjo agencije, da bo ukinila dostop do podatkov v arhivu raziskovalne dejavnosti v Sloveniji, ki se od leta 2006 zbirajo na portalu e-Obrazci in so na voljo tudi kot podlaga za vsakovrstne analize in primerjave. Direktorja ARRS, ki je v odgovoru na omenjeni protest sicer sporočil, da dostop do omenjenih podatkov ne bo ukinjen s koncem avgusta, kot so prvotno predvideli, temveč bodo delovanje portala poskušali vzdrževati, dokler bo to tehnično mogoče, SVIZ in VSS opozarjata na dolžnost zagotavljati varno hranjenje arhivskih podatkov in sočasno omogočanje neoviranega dostopa do arhivov raziskovalne dejavnosti, k čemur direktorja in agencijo zavezuje tudi Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih.
 
SVIZ in VSS v današnjem odzivu, ki je v celoti dostopen – tukaj, poudarjata, da je to, da direktor ARRS leta 2022 zapiše, da bodo poskušali vzdrževati dostop do arhiva raziskovalne dejavnosti, dokler bo to tehnično mogoče, prvovrstni škandal, ter ponavljata zahtevo za neoviran, neprekinjen in trajen dostop do digitalno arhiviranih podatkov na portalu e-Obrazci. SVIZ in VSS hkrati opozarjata, da se je v zadnjem letu znatno skrčil obseg tudi že zelo dobro utečenih e-storitev oziroma e-poslovanja agencije, kar je ARRS zagotavljala več kot 15 let. Prepričana sta, da so za pričujoči razkroj informacijskega sistema krive nespametne odločitve ARRS in nestrokovna izvedba njegove prenove, ter direktorja ARRS prof. dr. Mitjo Lainščaka pozivata k odstopu. Očitno je namreč, da ta ni sposoben zagotoviti prenove informacijskega sistema na način, ki bi omogočal vsaj tako dobre e-storitve in e-poslovanje, kot je bilo to utečeno vse do konca leta 2020. Še več, direktor se niti ne trudi zagotoviti, da bi ARRS spoštovala zakonske obveznosti. Evidentno je tudi to, da se direktor ne zaveda pomena hrambe arhivskih podatkov in dostopa do njih, kar je sicer obveznost po Zakonu o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, očitno pa prav tako ne pozna aktualnih mednarodnih smernic o trajnem hranjenju in dostopu do raziskovalnih podatkov.
 
V luči zapisanih dejstev SVIZ in VSS torej vztrajata pri zahtevi, da mora biti raziskovalcem omogočen neoviran, neprekinjen in trajen dostop do arhiva tudi v bodoče. Odgovorne ponovno pozivata, naj preučijo in javnosti sporočijo vzroke za razkroj informacijskega sistema na ARRS, pričakujeta pa tudi javno obvestilo o trenutnem stanju »prenove« informacijskega sistema ARRS ter predvidenih nadaljnjih korakih. VSS in SVIZ poleg ukrepanja zahtevata tudi sankcioniranje odgovornih za razkroj informacijskega sistema.
 
 
Priloge:
 
X X X X X
 
Sandi Modrijan, tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar