Ljubljana, 1. 4. 2020

Razlagamo.si lahko skupaj

Na pobudo treh fakultet Univerze v Mariboru: Pedagoške fakultete, Fakultete za naravoslovje in matematiko ter Filozofske fakultete, je vzpostavljena skupna izobraževalna podporna točka www.razlagamo.si.

Kot je zapisano na spletni strani Slovenskega izobraževalnega omrežja, je skupna izobraževalna podporna točka www.razlagamo.si namenjena medsebojni pomoči pri izobraževanju na daljavo ter nudenju podpore pri komunikaciji in zbiranju gradiva za lažje učenje pri vseh predmetih v osnovnih in srednjih šolah. Podporno točko so pripravili kot odziv na trenutno situacijo, sistem pa se še nadgrajuje in razvija. Temeljna elementa točke sta Pogovor in Razlage. V Pogovoru učenec zastavi vprašanje, na katero bo odgovoril prostovoljec, študent ali učitelj. V tej komunikaciji se bodo individualno reševali manjši problemi in evidentirala vprašanja. Učenci bodo po potrebi usmerjeni v zbirko Razlage, kjer bodo našli dodatne video Razlage. Cilj je vzpostaviti pregledno zbirko video gradiva, ki bo sledila strukturi potrjenih, prostodostopnih i-učbenikov na www.iucbeniki.si in bo v skladu z učnim načrtom.

Slovensko izobraževalno omrežje učiteljice in učitelje vabi k sodelovanju: »V preteklih dneh ste učitelji opravili veliko dela in storili pomemben korak pri poučevanju na daljavo. Prepričani smo, da ste si nekatera gradiva že ustvarili.  Vabimo vas, da na omenjenem portalu delite to gradivo in ustvarjate novo, da bo znanje učencev čim boljše.«

Vir: Slovensko izobraževalno omrežje, https://sio.si/2020/03/31/vzpostavljena-je-podporna-tocka-razlagamo-si/, 1. 4. 2020