Ljubljana, 9. 9. 2019

Razpis MIZŠ za sofinanciranje šolnin za nadaljnje izobraževanje na področju šolstva

Še do 16. oktobra je odprt SVIZ-ov razpis nepovratnih sredstev za članice in člane, ki bi želeli v študijskem letu 2019/20 pridobiti ustrezno izobrazbo – izobrazbo, ki je predpisana za delovno mesto, ki ga prosilka ali prosilec zaseda, in je hkrati pogoj za ohranitev delovnega mesta. Višina subvencije, ki jo prejme posamezni prosilec ali prosilka, je 500 evrov. Vse potrebne informacije najdete tukaj.

Obveščamo pa vas še o razpisu za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki ga je v petek objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Nanj se lahko prijavijo osebe, ki so vpisane v programe za izpopolnjevanje izobrazbe oz. na magisterije, ki so navedeni v razpisu. Rok za prijavo je 30. september. Ministrstvo bo prek razpisa subvencioniralo šolnine za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev, zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki izvajajo javno službo, ter v javnih zavodih, ki izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami oz. v posebnem programu vzgoje in izobraževanja otrok ter mladostnikov s posebnimi potrebami kot javno službo. Vse podrobnosti razpisa se nahajajo na spletni strani MIZŠ – klik!

Dodaten razpis pa bo ministrstvo za izobraževanje pripravilo za subvencioniranje šolnin za izpopolnjevanje izobrazbe, ki niso vključene v tokratni razpis. Ta razpis bo objavljen predvidoma v začetku naslednjega koledarskega leta. Do subvencioniranja šolnine bodo takrat upravičeni strokovni delavci, ki so na izobraževanje vpisani s soglasjem delodajalca in za namen financiranja šolnine študijskega programa niso prejeli sredstev s strani pravne osebe ali pa šolnine pravna oseba ne financira v celoti.