Ljubljana, 4. 4. 2018

Razpis Strokovni sodelavec za pravne zadeve

SVIZ Slovenije razpisuje prosti delovni mesti »Strokovni sodelavec za pravne zadeve« za opravljanje del in nalog: pravno svetovanje, priprava strokovnih gradiv, priprava pravnih mnenj in odgovorov za  člane, organe in funkcionarje SVIZ; zastopanje članov SVIZ pred delodajalci (in na sodiščih); spremljanje zakonodaje s področja delovnega prava, analiza in razlaga predpisov s področja vzgoje in izobraževanja, kulture, raziskovalne dejavnosti; sodelovanje na sejah organov SVIZ ter priprava gradiv, stališč in predlogov sklepov.

Pisne prijave s potrebnimi prilogami in dokazili zbiramo do 20. aprila 2018. Vse dodatne oziroma potrebne informacije glede pogojev za prijavo najdete v naslednjih dveh dokumentih:

Razpis za delovno mesto Strokovni sodelavec za pravne zadeve

Razpis za delovno mesto Strokovni sodelavec za pravne zadeve (s pravniškim državnim izpitom)