Politične stranke naj se pred volitvami opredelijo do naših stavkovnih zahtev!
Ljubljana, 4. 4. 2018

Razpis Strokovni sodelavec za pravne zadeve

SVIZ Slovenije razpisuje prosti delovni mesti »Strokovni sodelavec za pravne zadeve« za opravljanje del in nalog: pravno svetovanje, priprava strokovnih gradiv, priprava pravnih mnenj in odgovorov za  člane, organe in funkcionarje SVIZ; zastopanje članov SVIZ pred delodajalci (in na sodiščih); spremljanje zakonodaje s področja delovnega prava, analiza in razlaga predpisov s področja vzgoje in izobraževanja, kulture, raziskovalne dejavnosti; sodelovanje na sejah organov SVIZ ter priprava gradiv, stališč in predlogov sklepov.

Pisne prijave s potrebnimi prilogami in dokazili zbiramo do 20. aprila 2018. Vse dodatne oziroma potrebne informacije glede pogojev za prijavo najdete v naslednjih dveh dokumentih:

Razpis za delovno mesto Strokovni sodelavec za pravne zadeve

Razpis za delovno mesto Strokovni sodelavec za pravne zadeve (s pravniškim državnim izpitom)