Ljubljana, 13. 12. 2017

Rdeči alarm ostaja

Na letošnji svetovni dan učiteljev, 5. oktobra 2017, so nizozemski osnovnošolski učiteljice in učitelji izpeljali enodnevno stavko kot odgovor na neuspeh tamkajšnje vladne koalicije, da bi upoštevala zahteve zaposlenih in občutno zvišala v proračunu za leto 2018 predvidena sredstva za osnovnošolski sektor. Obljubam vodje delavske stranke junija letos navkljub, je država v proračunu za prihajajoče leto za zboljšanje učiteljskih plač predvidela 270 milijonov evrov, a ta znesek predstavlja zgolj manjši delež od skupno 1.4 milijarde evrov, kolikor bi bilo potrebno, da bi se osnovnošolski učitelji po plačah izenačili z učitelji na drugih ravneh izobraževanja.

Ni pa nujno, sporočajo nizozemski kolegi, le dvigniti plač učiteljem, temveč je treba zmanjšati tudi njihove delovne zadolžitve in obremenitve, da bi učiteljski poklic znova postal atraktiven in bi se izognili velikemu pomanjkanju učiteljev, s katerim se na Nizozemskem že resno soočajo. Ob omenjenih 270 milijonih evrov tako šolski sindikati in drugi partnerji, združeni v t. i. PO Fronto, ta znesek ocenjujejo kot prvi korak, a zdaleč od zadostnega, da bi rešili težave. V tej luči so partnerji vladi poslali rdeče opozorilo: zahtevajo takojšnje predloge ukrepov za znaten dvig plač osnovnošolskih učiteljev in zmanjšanje njihovih obremenitev.

PO Fronta je 12. decembra pripravila nov protest proti vladnemu krčenju oziroma nezadostnemu načrtovanju sredstev za izobraževanje. Prej omenjenih 270 milijonov za osnovnošolski sektor v proračunu za leto 2018 je predvidela še prejšnja vlada sredi septembra. Poleg tega je nova vlada, oblikovana konec letošnjega oktobra, dodala še 430 milijonov za namen zmanjševanja delovnih obremenitev učiteljev, a ta sredstva bodo na voljo šele leta 2021, ko bo pomanjkanje učiteljev zgolj še bolj realno in še večja težava. Tako je PO Fronta pred enim mesecem vladi postavila ultimat in zagrozila z novo stavko ob vprašanju, kako in kdaj namerava vlada priskrbeti in sprostiti 1.4 milijarde evrov potrebnih sredstev – 900 milijonov za dvig plač v osnovnih šolah in 500 milijonov evrov za zmanjšanje delovnih obremenitev učiteljev. Ko se je novi minister za izobraževanje Arie Slob - tudi sam nekdanji učitelj - konec novembra srečal z učiteljskimi sindikati, jim je dejal: »Razumem vaše skrbi, toda nimam denarja.«

Temu je sledil poziv sindikatov k stavki, ki je bila, kot rečeno, izvedena 12. decembra, aktivnosti sindikatov in partnerjev za ustrezno vrednotenje dela v izobraževanju pa se bodo nadaljevale tudi v prihodnje.