Ljubljana, 25. 9. 2019

Rektorjevo prikrivanje revizijskega poročila nesprejemljivo

sporočilo za medije!
 


REKTORJEVO PRIKRIVANJE REVIZIJSKEGA POROČILA NESPREJEMLJIVO
 

SVIZ poziva dr. Zdravka Kačiča k razmisleku o odstopu, ki bi olajšal in pospešil ugotavljanje odgovornosti pri spornih izplačilih na Univerzi v Mariboru.
 

Ljubljana, 25. septembra 2019 – Ob spremljanju aktualnega dogajanja o spornih izplačilih na Univerzi v Mariboru je za Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) povsem nesprejemljivo, da rektor omenjene javne univerze dr. Zdravko Kačič z izsledki revizijskih poročil o izplačilih honorarjev in drugih nepravilnostih, ki nakazujejo na sum kaznivih dejanj in odškodninsko odgovornost, ni takoj seznanil organov nadzora in pregona. Sindikat je prepričan, da bi moral rektor, takoj ko je bil seznanjen s poročili, ustrezno ukrepati, da bi lahko razčistili sume o nezakonitem ravnanju posameznih zaposlenih. Tega ni storil, zato brez dvoma nosi odgovornost za veliko škodo, ki jo afera povzroča celotni univerzi in tam zaposlenim – med drugim zaostruje medsebojne odnose in načenja zaupanje javnosti v izpolnjevanje temeljnega poslanstva univerze, da deluje v korist javnega dobrega.

Pred približno tremi leti je Vrhovno sodišče RS v postopku, ki ga je za svojo članico sprožil SVIZ, odločilo, da ima Univerza v Mariboru vzpostavljen neustrezen plačni sistem, po katerem učiteljev ni plačevala skladno z njihovimi nazivi. S tem univerza ni le kršila zakonodaje, temveč je (finančno) oškodovala tudi številne zaposlene in na njihov račun privarčevala znatna sredstva. Poročilo pa  ugotavlja, da si je univerzitetna elita prav v času, ko je Univerza v Mariboru trdila, da za napredovanja zaposlenih nima sredstev, izplačevala nedostojne honorarje. Ko si je v približno enakem času izplačevala nezakonite dodatke profesorska elita na Univerzi v Ljubljani, je SVIZ odločno pozval pristojne, naj raziščejo vse vidike zaslužkarstva nekaterih posameznikov v javnem sektorju, in vztrajal, da morajo biti vpeljane ustrezne sistemske izboljšave, vključno z vzpostavitvijo sistema stalnega nadzora, transparentnosti plač, transferjev in prihodkov. SVIZ je ob vseh teh zgodbah opozarjal, da si univerzitetna elita deli denar na račun drugih skupin zaposlenih na fakultetah, v javnosti pa zato nastaja povsem zgrešen vtis, da se vsi zaposleni na javnih univerzah okoriščajo in brezsramno služijo na račun drugih. Vse do zdaj se ni spremenilo nič, temveč se stanje nasprotno – in nesprejemljivo – celo le še slabša.

Univerza v Mariboru nima sredstev, da bi plačala asistente, ki morajo delati preko vseh razumnih in zakonitih meja, če si ne želijo zapreti poti za napredovanje, nima sredstev za napredovanja zaposlenih, niti za osnovno opremo in razvoj, vedno pa se najde denar za sklepanje pogodb z različnimi svetovalnimi in drugimi podjetji, za katerimi pogosto stojijo posamezni zaposleni na univerzi. Ministra dr. Jerneja Pikala SVIZ zato poziva, naj zahteva podrobno revizijo poslovanja Univerze v Mariboru, ki naj jo izvede Računsko sodišče RS.

SVIZ pričakuje tudi, da bo rektor mariborske univerze prof. dr. Zdravko Kačič, ki več kot leto dni ve za sume o nezakonitem ravnanju zelo vplivnih posameznikov na univerzi (poleg tega pa je bil v času, ki ga revizijsko poročilo obravnava, prorektor za finance), a ni naredil nič, da bi se stvari razjasnile, storil, kar je treba, razmislil o odstopu in tako pospešil nujno potrebno ugotavljanje odgovornosti vpletenih.
 

red. prof. dr. Jože Pungerčar,
predsednik Sindikalne konference visokega šolstva
in znanosti SVIZ 

Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ