Ljubljana, 15. 6. 2023

Rešitev v noveli ZOFVI naj bo le začasna

sporočilo za medije!

 
REŠITEV V NOVELI ZOFVI NAJ BO LE ZAČASNA

Podaljšanje časa za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe ne more bistveno prispevati k zmanjšanju pomanjkanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, hkrati pa relativizira pomen pedagoške stroke.Ljubljana, 15. junija 2023 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je pred bližajočo se obravnavo predloga sprememb in dopolnitev Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) na Odboru Državnega zbora za izobraževanje, znanost in mladino na njegove članice in člane naslovil predlog amandmaja. SVIZ poslanke in poslance, člane odbora, poziva, naj sprejmejo amandma k 5. členu predloga novele ZOFVI, ki opredeljuje možnost podaljšanja zaposlitve za določen čas, kljub temu da strokovni delavec ali delavka ne izpolnjuje zaposlitvenih pogojev.

Novela zakona v omenjenem delu tako vsebuje predlog, da se strokovnim delavcem, ki sicer ne izpolnjujejo pogojev za zaposlitev, omogoči podaljšanje zaposlitve za določen čas, in sicer z doslej možnega enega leta na dve oziroma tri leta. Razlog za predlog spremembe je pomanjkanje strokovnega osebja v vzgoji in izobraževanju, zlasti učiteljev in učiteljic. SVIZ predlog spremembe – ki gre sicer preko pravil Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) in obstoječega 6. odstavka 109. člena ZOFVI – podpira, a meni, da ta ukrep ne more biti trajen, temveč le začasen, tj. dokler v vrtcih in šolah ne bo dovolj strokovnega osebja. Če bo namreč ukrep, kot predpostavlja predlagatelj, učinkovit, to podaljšanje časa, ko lahko učitelj poučuje brez pedagoško-andragoškega znanja, ne bo več potrebno. SVIZ opozarja, da se ne sme prezreti, da ne gre zgolj za odstop od ZDR-1 in 109. člena ZOFVI, kar je problematično samo po sebi, ampak da se s podaljševanjem časa, ko učitelj lahko poučuje brez strokovnega izpita ali pedagoško-andragoškega znanja, relativizira tudi pomen pedagoške stroke, torej strokovnega znanja o poučevanju. SVIZ posebej izpostavlja še to, da bi bilo mogoče čas, ko nekdo poučuje brez opravljenega strokovnega izpita oziroma pedagoško-andragoškega znanja, tudi »verižiti«, saj lahko tak kandidat po dveh oziroma treh letih, ko se je sicer vpisal na ustrezni študijski program za pridobitev pedagoške, pedagoško-andragoške ali specialnopedagoške izobrazbe, a izpitov ni opravil oziroma ni opravil strokovnega izpita, odide na drugo šolo, kjer se lahko ponovno zaposli za določen čas dveh oziroma treh let. Sindikat zato v amandmaju predlaga in pričakuje, da se bo trajanje obdobja, v katerem se čas poučevanja brez pedagoško-andragoškega znanja podaljšuje na tri leta, omejil na največ pet let. Po preteku tega obdobja naj se ponovno preveri, ali še obstajajo razlogi za to, da se ukrep, ki za pomen pedagoške stroke ni nevtralen, nujno podaljša.

SVIZ je članicam in članom Odbora Državnega zbora za izobraževanje, znanost in mladino v pismu posredoval v razmislek še eno možno rešitev – zaposlitev za nedoločen čas z razveznimi pogoji. Ti se opredelijo tako, da tako delovno razmerje preneha, če kandidat v določenem času ne opravi zahtevanih pedagoško-andragoških izpitov oziroma strokovnega izpita. Primerljiva rešitev že obstaja v 39. b členu Zakona o knjižničarstvu.

Ob sprejemanju rešitev, ki naj bi omilile resno pomanjkanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, je sicer SVIZ skeptičen in dvomi, da bo podaljšanje časa za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe bistveno prispevalo k zmanjševanju pomanjkanja učiteljev in drugih strokovnih delavcev. Ključni razlog za to, da učiteljev primanjkuje, je namreč neustrezno vrednotenje pedagoškega dela. Predlagatelji novele v uvodu navajajo primer učiteljev strokovnoteoretičnih predmetov v srednjih šolah, zlasti različnih inženirjev. SVIZ se sprašuje, ali ni morda vseeno preveč optimistično pričakovati, da se bo inženir, ki lahko v zasebnem sektorju prejema tudi dvakrat višjo plačo, odločil za poučevanje stroke zato, ker bo imel možnost manjkajoče pedagoško-andragoške izpite opraviti v treh letih namesto v enem. Inženirji (in tudi drugi) se bodo odločili za delo v šolstvu le, če se bodo plače v vzgoji in izobraževanju izboljšale!

X X X X X

Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije