Ljubljana, 30. 10. 2019

Revizija poslovanja javnih univerz v Sloveniji


sporočilo za medije!

REVIZIJA POSLOVANJA JAVNIH UNIVERZ V SLOVENIJI

SVIZ je pozval ministra za izobraževanje, naj Računskemu sodišču predlaga izvedbo revizije ustreznosti poslovanja javnih univerz pri nas.


V ponedeljek je Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) na ministra za izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneja Pikala naslovil poziv, naj skladno s 25. členom Zakona o računskem sodišču nanj – torej na Računsko sodišče Republike Slovenije kot neodvisni in najvišji organ nadzora celotne javne porabe v Republiki Sloveniji – naslovi predlog za izvedbo revizije ustreznosti poslovanja vseh treh javnih univerz v Sloveniji.

Dopis SVIZ-a ministru za izobraževanje v celoti objavljamo v nadaljevanju.

----------------------------------------------------------------------------------------

Ljubljana, 28. oktobra 2019

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
dr. Jernej Pikalo, minister
Masarykova cesta 16
1000 Ljubljana

 

Zadeva: Poziv ministru k podaji pobude za revizijo poslovanja javnih univerz v Sloveniji

Spoštovani gospod minister,

v zadnjih tednih lahko spremljamo skrajno zaskrbljujoča medijska poročanja glede nečednega poslovanja in številnih spornih praks tako na Univerzi v Ljubljani kot na Univerzi v Mariboru. V luči vedno novih presenetljivih odkritij zlorab določenih krogov oziroma privilegiranih posameznikov, zaposlenih na javnih visokošolskih zavodih, menimo, da bi bilo nujno izvesti neodvisen in sistematičen zunanji pregled poslovanja univerz in njihovih članic na državni ravni. S tem bi poskrbeli, da se preprečijo nadaljnje zlorabe ter zagotovijo pogoji za zakonitost, preglednost in gospodarno in namensko porabljanje proračunskih sredstev.

Skladno z navedenim vas torej pozivamo, spoštovani minister, da skladno s 25. členom Zakona o računskem sodišču nanj – torej na Računsko sodišče Republike Slovenije kot neodvisni in najvišji organ nadzora celotne javne porabe v Republiki Sloveniji – naslovite predlog za izvedbo revizije ustreznosti poslovanja vseh treh javnih univerz v Sloveniji.

Ker se zavedamo, da si na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport prizadevate za razvoj odgovorne družbe znanja ter skrbite za zagotavljanje pogojev za razvoj v družbeno odgovorne in zadovoljne generacije, pričakujemo, da se boste z našim pozivom strinjali. In da boste Računskemu sodišču predlagali, naj nemudoma sproži potrebne postopke, da v prihodnje ne bo prihajalo do zlorab instituta civilnih pogodb, do neupravičenega izplačevanja dodatkov, netransparentne porabe denarja, izkoriščanja mladih zaposlenih na fakultetah ter vseh ostalih, ki niso v skupini privilegiranih. Škoda (pogosto zelo izkoriščanih in hkrati podplačanih) zaposlenih ter celotne družbe na račun nezakonitega finančnega okoriščanja nekaterih posameznikov in posameznic je prevelika in nesprejemljiva, posledice spornega poslovanja univerz pa se ne kaže zgolj v pomanjkanju sredstev za osnovne plače, opremo in razvoj, temveč tudi padanju ugleda celotnega univerzitetnega izobraževalnega sistema in zaupanja vanj. Prek opisanih dejanj vodstva univerz zavestno zavirajo tudi znanstveni napredek in razvoj naše družbe ter podajajo in spodbujajo zgled nepoštenega ravnanja.

Proračunska sredstva je potrebno varovati pred izgubo zaradi malomarnosti, zlorab, slabega upravljanja, napak, poneverb in ostalih morebitnih nepravilnosti, za katere lahko utemeljeno sumimo, da so na javnih visokošolskih zavodih v zadnjih letih postale že skoraj nekaj vsakdanjega. Zato ocenjujemo, da je potrebno dokončno, nepristransko, neodvisno in čim prej preučiti ugotovljene nepravilnosti ter ustrezno k odgovornosti pozvati tiste posameznike, ki so ravnali v nasprotju s pravnimi predpisi in etiko, ter zahtevati povrnitev nastale škode v celoti.

Prosimo vas, da se na našo pobudo (pozitivno) odzovete v najkrajšem času in nas o tem, seveda, tudi obvestite. SVIZ namerava o predlogu, zapisanem v zgornjih vrsticah, obvestiti tudi javnost.

S spoštovanjem,

Branimir Štrukelj
Glavni tajnik SVIZ Slovenije