Ljubljana, 13. 12. 2021

Rokohitrsko poseganje v sistem visokega šolstva ni sprejemljivo

sporočilo za medije!ROKOHITRSKO POSEGANJE V SISTEM (VISOKEGA) ŠOLSTVA NI SPREJEMLJIVO


SVIZ zahteva vključitev v kakršne koli razprave o spreminjanju ZViS.


Ljubljana, 13. decembra 2021 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) kot reprezentativni predstavnik zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ter visokošolski deležnik pozorno in tudi z zaskrbljenostjo spremlja zadnje aktivnosti predstavnikov vladajoče koalicije na področju (visokega) šolstva, ki želi v očitni naglici pred aprilskimi volitvami sprejeti strukturno globoke ter za izobraževalni sistem in družbo kot celoto dolgoročno škodljive spremembe zakonodaje brez ustrezne javne razprave in upoštevanja mnenj oziroma utemeljenih nasprotovanj predlogom. Na takšen način želi tudi zaobiti vse osnovne principe demokratičnega delovanja in načela socialnega partnerstva.

Napad na vzgojno-izobraževalni sistem se ne dogaja le s poskusi prikrojitve sestave svetov vrtcev in šol po meri politike, pač pa tudi v visokem šolstvu z objavljanjem razpisov za podelitev koncesij zasebnim samostojnim visokošolskim zavodom, s predlogom sprememb zakona o visokem šolstvu z namenom ustanovitve vojaške akademije ter drugimi spremembami, ki pomenijo predvsem prelivanje javnih sredstev za potrebe financiranja zasebnih ustanov. Razpisuje se koncesije za programe, ki bi izobraževali za poklice, ki so v Sloveniji suficitarni, medtem ko, denimo, že primanjkuje učiteljev zaradi trenutnih zdravstvenih razmer, srednjeročno pa se po nedavno objavljenih rezultatih raziskave Poklicni barometer Zavoda za zaposlovanje predvideva primanjkljaj različnih skupin učiteljev v osnovnih in srednjih šolah, svetovalnih delavcev in tudi vzgojiteljev v vrtcih. Ob vsem tem pa se predstavniki Vlade RS tudi ločeno sestajajo z zdravniki in snujejo poseben zakon za dvig plač zdravnikom, pri tem pa pozabljajo na zavezo iz leta 2002, da morajo biti plače zdravnikov po opravljeni specializaciji ter visokošolskih profesorjev izenačene, v razmerju 1:1. Že zdaj temu ni tako in plače zaposlenih v visokem šolstvu zaostajajo za zdravniškimi, obeta pa se uveljavitev še večjega razkoraka, na kar SVIZ ne namerava pristati.

Predlogu o dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-M), ki ga je v mnenje DZ vložila skupina poslancev (NSi in SDS), SVIZ odločno nasprotuje. Predlagano zakonsko 'rešitev' želijo predlagatelji predstaviti kot najbolj ustrezen model visokošolskega izobraževanja za potrebe slovenske vojske, s katerim naj bi se strinjali tako MIZŠ, NAKVIS in Univerza v Ljubljani, a je vsaj slednja opozorila, da številni predlogi iz zadnjega časa - ne zgolj konkretni o ustanovitvi zavoda za področje visokega šolstva - pomenijo pomembno prestrukturiranje našega visokošolskega prostora, o čemer bi bilo treba izpeljati širšo javno razpravo med visokošolskimi deležniki. SVIZ ob obravnavani problematiki podpira stališče katedre za obramboslovje na FDV, ki opozarja, da mora biti ustanovitev vojaške akademije v skladu z ZViS, ne pa da predlagatelji iščejo zakonske obvode.

SVIZ hkrati podpira tudi poziv UL k širši javni razpravi o prihodnosti visokošolskega prostora. Visokošolski zavod, ki bi se kot organizacijska enota ustanovil z odredbo ministra za obrambo, kaže na sporno željo politike, da bi bil konkretni zavod popolnoma izločen iz sistema javnega izobraževanja in v nasprotju s siceršnjimi standardi, kar lahko močne poseže v pravno varnost deležnikov visokošolskega sistema.

SVIZ zahteva vključitev v kakršne koli razprave o spreminjanju ZViS in vnaprej sporoča, da ne bo pristal na spremembe v korist zasebnih visokošolskih zavodov na račun javnih sredstev.
 

X X X X X


Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar