Ljubljana, 13. 6. 2022

Še drugič z zaupniki in zaupnicami

V zavodih, v katerih je organiziran SVIZ, so aprila in maja letos v sklopu predkongresnih opravil potekale volitve novih sindikalnih zaupnic in zaupnikov, ki jim je mandat za štiriletno obdobje 2022–2026 začel teči 1. junija letos. Vsem zaupnicam in zaupnikom, ki bodo to funkcijo v SVIZ-u opravljali prvikrat, smo ob nastopu mandata čestitali in ob tem izrazili pričakovanje, da bomo dobro sodelovali in zabeležili številne skupne uspehe. Ob tem smo za drugo skupino novoizvoljenih sindikalnih zaupnic in zaupnikov 13. junija 2022, v Ljubljani pripravili spoznavno-informativno srečanje, na katerem smo jim predstavili ključne teme in vprašanja, s katerimi se sindikalni zaupnik pri svojem delu najpogosteje srečuje.

 

Novoizvoljene sindikalne zaupnice in zaupnike je v začetku dogodka pozdravila predsednica Glavnega odbora SVIZ Jelka Velički in jim čestitala ob izvolitvi na tako pomembno funkcijo. Poudarila je, da so jim kolegice in kolegi v zavodih, s tem ko so jih izvolili, izkazali zaupanje, obenem pa izrazili pričakovanje, da v svoji vlogi ne bodo spregledali stisk posameznikov ter da se bodo pri zagovarjanju pravic iz dela pokazali kot vztrajni in uspešni pogajalci z delodajalcem. Podčrtala je, da bodo v svoji novi vlogi potrebovali znanje, veliko poguma in vztrajnosti, topline, sočutja in solidarnosti, kar je sama izkusila kot dolgoletna sindikalna zaupnica in zatem tudi predsednica območnega odbora SVIZ Velenje. Izrazila je prepričanje, da veliko omenjenega že imajo, saj so nenazadnje to potrdili njihovi kolegice in kolegi v zavodih s tem, ko so jih izvolili na funkcijo sindikalnega zaupnika. Izpostavila je še, da se lahko pri svojem delu oprejo na predsednice in predsednike območnih odborov, ki jih ima sindikat po vsej Sloveniji, ter na strokovne sodelavke in sodelavce na Glavnem odboru SVIZ in območnih odborih SVIZ Ljubljane in okolice ter Podravje.  

Po kratki predstavitvi zaposlenih v strokovni službi Glavnega odbora SVIZ je o pomenu in nalogah zaupnic in zaupnikov v okviru dejavnosti sindikata spregovoril glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj. Navzoče je pozdravil med aktivisti in aktivistkami SVIZ-a in jim izrekel zahvalo, da so se odločili prevzeti odgovorno nalogo, da bodo delovali v dobro vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture ter zaposlenih na teh področjih. Že v samem začetku svojega nagovora je zaupnicam in zaupnikom zagotovil trdno podporo sindikata pri delu, ki ga bodo opravljali, ter izpostavil, da predstavljajo temelj kakovostnega delovanja sindikata, saj so neposredna vez z dogajanjem v posameznih zavodih. Glavni tajnik je spregovoril še o solidarnosti v sindikatu, ki povezuje posameznike v cilju zagotoviti boljše pogoje dela in življenja za vse, sklenil pa z mislijo, da moč posameznega sindikata ni odvisna zgolj od števila članic in članov, temveč je to dobra organiziranost – v le-tej imajo, kot rečeno, ključno vlogo aktivni sindikalni zaupnice in zaupniki.

 

Po krajši razpravi o umeščenosti vzgoje in izobraževanja v javnem sektorju, organizaciji dela in navzočnosti učiteljev v zavodih, ko na le-teh ni več učencev oziroma dijakov, problematiki zaposlenih glede opravljanja izpitov iz italijanskega jezika v vzgojno-izobraževalnih zavodih na dvojezičnem območju, o vezavi plačnih razredov na inflacijo, napredovanju v strokovne nazive v vzgoji in izobraževanju v primerjavi z javno upravo je strokovna sodelavka SVIZ za pravne zadeve Jadranka Zupanc spregovorila o organiziranosti sindikata ter vlogi in nalogah sindikalnega zaupnika. Poudarila je vlogo sindikalnega zaupnice oziroma zaupnika kot temelja delovanja sindikata in ključnega pri uveljavljanju interesov zaposlenih pri delodajalcu, v nadaljevanju pa predstavila ustroj SVIZ-a in med drugim njegovo umeščenost v Konfederaciji sindikatov javnega sektorja – klik!

 

Pomočnica glavnega tajnika Nadja Götz je zatem predstavila priprave na bližajoči se 11. kongres sindikata, ki bo izpeljan novembra letos, in orisala vlogo sindikalnih zaupnic in zaupnikov v okviru le-teh. Podrobneje je prikazala, kako v letošnjem letu na vseh ravneh sindikata – na ravni sindikata zavoda, območnih odborov, sindikalnih konferenc, sekcij, in kongresa – potekajo volitve, dodala pa je še nekaj informacij o vlogi kongresa kot najvišjega organa sindikata.

 

V nadaljevanju srečanja so strokovni sodelavci in sodelavke SVIZ podali še nekatere druge temeljne informacije o delovanju sindikata – med drugim o članstvu (Tanja Bukač) in članarini (Nina Štangl), informativni dejavnosti sindikata (Sandi Modrijan) ter počitniških stanovanjih v lasti SVIZ (Peter Penič).

V sklepnem delu dogodka za prvikrat izvoljene sindikalne zaupnice in zaupnike je strokovni sodelavec za pravne zadeve Jernej Zupančič predstavil pravni položaj sindikalnega zaupnika in njegovo zaščito ter odgovoril na nekaj vprašanj navzočih. Povsem ob koncu približno triurnega druženja je predsednica Glavnega odbora SVIZ Jelka Velički skupno skoraj 150 novim sindikalnim zaupnicam in zaupnikom, ki so se izobraževalnega seminarja udeležili v drugem predvidenem terminu, zaželela uspešno delo.

 

Tudi na tem mestu se ponovno iskreno zahvaljujemo še vsem sindikalnim zaupnicam in zaupnikom, ki so v pravkar končanem mandatu ter vsem dosedanjem času –  številni od samega začetka ustanovitve SVIZ-a –, stali z nami v prvih vrstah in se borili za kakovost vrtcev in šol, si prizadevali za odličnost naše raziskovalne dejavnosti in podpirali kulturo, zahtevali primerne delovne pogoje in ustrezno plačilo za zahtevno in odgovorno delo vseh zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, raziskovanju, kulturi ter tudi širše.

Predstavitve s spoznavno-informativnega srečanja za novoizvoljene sindikalne zaupnice in zaupnike:

Organiziranost SVIZ ter vloga in naloge sindikalnega zaupnika (Jadranka Zupanc)

Priprave na 11. kongres SVIZ (Nadja Götz)

Članstvo v SVIZ, vstop, izstop (Tanja Bukač)

Pravilnik o članarini in članarina (Nina Štangl)

Informativna dejavnost sindikata (Sandi Modrijan)

Pravni položaj in zaščita sindikalnega zaupnika (Jernej Zupančič)