Ljubljana, 19. 5. 2021

Se je položaj žensk poslabšal?

V okviru zaključne konference projekta Moje delo. Moja pokojnina., ki je potekala na spletni videoplatformi v prvem tednu letošnjega maja in sta jo organizirala Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ), je dr. Massimiliano Mascherini – vodja oddelka za socialno politiko pri Evropski fundaciji za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) predstavil ugotovitve raziskave o covidu-19 in enakosti žensk na trgu dela v povezavi s pandemijo covida-19.

Kot je poudaril v svoji predstavitvi z naslovom Enakost žensk na trgu dela: ali je covid-19 poslabšal njihov položaj?, je pandemija nove koronavirusne bolezni iz sprva zgolj zdravstvene krize postala tudi gospodarska in socialna . Ta kriza skladno z ugotovitvami raziskave, ki jo je Eurofund izpeljal v treh časovnih ciklih – aprila 2020, julija 2020 in marca 2021 – močno prizadela ženske, zlasti mlade ženske z majhnimi otroki. Namen raziskave je bil spremljati ekonomske in socialne posledice krize covida-19 za državljanke in državljane Evropske unije.

Pokazalo se je, da je covid-19 Evropo zelo prizadel, in sicer predvsem na socialnem področju. Rezultati so potrdili visoko stopnjo osamljenosti in depresije med prebivalci, ki sta se pojavili vzporedno z nizko stopnjo optimizma ob ukrepih in omejitvah, povezanih s covidom-19. Kriza je močno vplivala tudi na gospodarstvo. Številni anketirani so poročali, da so izgubili delo, da se jim je skrajšal delovni čas, veliko ljudi je začelo več delati na daljavo.  Slednje je preprečilo izgubo mnogih delovnih mest, a, kot poudarja dr. Massimiliano Mascherini, dodatno obremenilo zaposlene, ki imajo otroke, in med njimi predvsem ženske – tu pa zlasti mlade ženske z majhnimi otroki. Ob zaprtju vrtcev in šol so se konflikti med službenim in zasebnim življenjem žensk, ki imajo majhne otroke, še zaostrili – prva matere majhnih otrok so bile namreč tiste, ki so na tem področju nosile največ posledic krize covida-19 in prevzele dodatne obveznosti, povezane s šolanjem otrok. Vse omenjeno je poglobilo razlike med spoloma na trgu dela, odprlo številna vprašanja in izzive za prihodnost, tudi glede vpliva na višino pokojnin, ki jih bodo ženske prejemale.

Prispevek dr. Massimiliana Mascherinija, vodje oddelka za socialno politiko pri Evropski fundaciji za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) je na voljo za ogled tukaj:

 

Vir: FB Enakost spolov: https://www.facebook.com/enakostspolov/ .