Ljubljana, 14. 10. 2022

Sekcija šolskih knjižničarjev z novim vodstvom

Po vseh volilnih opravilih, ki so bila v luči bližajočega se 11. kongresa SVIZ (ta bo 21. in 22. novembra letos) izpeljana v minulih mesecih, tokrat sledijo zgolj še srečanja sekcij (šolskih knjižničarjev, svetovalnih delavcev in upokojenih članov), na katerih bodo zbrani izbirali nova vodstva za mandat 2022–2026. Kot prvi so se 13. oktobra sestali članice in člani Sekcije šolskih knjižničarjev in za novo predsednico izvolili Tinko Fric Kočjaž, knjižničarko in sindikalno zaupnico SVIZ na osnovni šoli Žužemberk. Izbrali so tudi novo predsedstvo ter se seznanili z aktivnostmi Sekcije v minulem štiriletnem mandatu.

Sekcija šolskih knjižničark in knjižničarjev SVIZ je sestavljena iz po enega knjižničarja z vsakega območnega odbora sindikata (teh je skupno 27) in bo imela v mandatu 2022–2026 sedemčlansko predsedstvo; novi predsednici Tinki Fric Kočjaž, ki je na tem mestu zamenjala Marijo Andrejčič, bodo pri vodenju sekcije pomagale še: Urša Bajda (OŠ Tončke Čeč Trbovlje), Alja Bratuša (OŠ Polzela), Nevenka Dragovan Makovec (Srednja šola Črnomelj), Kristina Janc (OŠ Kašelj), Mateja Kokošar (OŠ Antona Globočnika Postojna) in Rajka Korošec Kavčič (OŠ Stražišče). Ustanovni sestanek Sekcije šolskih knjižničarjev je bil sicer 12. maja 2016 na sedežu SVIZ-a v Ljubljani. Sekcija združuje predstavnike šolskih knjižničarjev z vseh 27-ih območnih odborov sindikata, kasneje pa so se ji pridružili  še predstavniki kulture, glasbenih šol in šol z nižjim izobrazbenim standardom. Od ustanovitve sekcije jo je vodila Marija Andrejčič, ki je svojo naslednico na mestu predsednice opisala kot zanesljivo, natančno in delovno ter bila vesela, da je dobila tako dobro naslednico.

Na ustanovnem srečanju sekcije šolskih knjižničarjev za nov štiriletni mandat se je zbralo 14 knjižničark in en knjižničar s posameznih območnih odborov sindikata. Uvodoma so prisluhnili glavnemu tajniku SVIZ Branimirju Štruklju, ki se je odhajajoči predsednici sekcije Mariji Andrejčič zahvalil za vse njeno dosedanje delo, pobude, aktivnosti in dosežke. Poročal je o za istega dne popoldne napovedanem podpisu dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023. Dogovor zaposlenim v javnem sektorju prinaša zvišanje vrednosti plačnih razredov za 4,5 odstotka pri oktobrski plači, dodatno zvišanje za en plačni razred aprila 2023, diferencirani poračun regresa za letni dopust za leto 2022 pri oktobrski plači ter zvišanje nadomestila za prehrano med delom na 6,15 evra od septembra letos. Glavni tajnik se je dotaknil še drugih pogajanj, in sicer teh o stavkovnih zahtevah, ki jih vodita SVIZ in MIZŠ. Ta pogajanja tečejo o dveh stavkovnih zahtevah sindikata, in sicer o uvedbi četrtega naziva ter spremembah in dopolnitvah standardov in normativov. SVIZ je na ministrstvo že konec decembra lani posredoval svoje predloge sprememb (ter februarja letos še nekatere dopolnitve; predlogi se nahajajo med obvestili posameznih sindikalnih konferenc). Na aktualnih pogajanjih z Vlado oz. Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport je bilo v tej zvezi dogovorjeno, da se bodo oblikovale posebne delovne skupine za vsako od dejavnosti in te naj bi že v kratkem začele z obravnavo oziroma usklajevanjem predlogov sprememb standardov in normativov.

V nadaljevanju srečanja so zbrani s pristojno pravnico Glavnega odbora sindikata Jadranko Zupanc razrešili nekaj dilem glede statusa knjižničarjev, potrebnih sprememb in jo seznanili s povsem konkretnimi primeri težav v njihovih zavodih ter si tudi med seboj izmenjali izkušnje in poglede na urejanje položaja šolskih knjižničarjev. Kot prioriteto aktivnosti v novem štiriletnem mandatu so si zadali ureditev problematike normativov in standardov, opredelitev koncepta oziroma nalog šolskih knjižničarjev ter ukvarjanje z vso perečo sprotno problematiko.

 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar