Sekcija upokojenih članov SVIZ Slovenije

JOŽICA UNETIČ, predsednica,
Nad mlini 31, 8000 Novo mesto
e-naslov: Jozica.Unetic@guest.arnes.si


Članice in člani  predsedstva Sekcije upokojenih članic in članov SVIZ v mandatnem obdobju 2018-2022:

Avguština Zupančič, Rozalija Pudgar, Blanka Beloglavec, Marinka Jurič, Eda Čufer

 

Dejavnosti sekcije v mandatnem obdobju 2018-2022

Sestanek Sekcije upokojenih člnic in članov SVIZ, 17. december 2018 - poročilo s srečanja (pdf); program dela sekcije za mandatno obdobje 2018-2022

OHRANITE PRAVICE IN UGODNOSTI IZ ČLANSTVA TUDI PO UPOKOJITVI! (predstavitvena zloženka Sekcije upokojenih članic in članov SVIZ s pristopno izjavo, mandatno obdobje 2018-2022)

Sestanek sekcije (Ljubljana, 17. decembra 2018)

Volilni zbor sekcije za mandatno obdobje 2018-2022 (15. oktobra 2018) - poročilo s sestanka (pdf)
 

                                                        ***********
 

Seja Koordinacijskega odbora Sekcije upokojenih članov SVIZ Slovenije (Ljubljana, 7. decembra 2017)

Zapisnik sestanka koordinacijskega odbora Sekcije upokojenih članov SVIZ (Ljubljana, 15. novembra 2016)

Zapisnik sestanka koordinacijskega odbora Sekcije upokojenih članov SVIZ (Ljubljana, 2. oktobra 2014)

2. seja predsedstva Sekcije (Ljubljana, 26. novembra 2015) - zapisnik seje

3. seja predsedstva Sekcije (Ljubljana, 15. novembra 2016) - zapisnik seje