Ljubljana, 25. 2. 2019

Seminar za zaupnike iz predšolske vzgoje

SVIZ nadaljuje z izvedbo izobraževalnih seminarjev za sindikalne zaupnice in zaupnike. Kot drugi v nizu se 25. in 26. februarja odvija seminar za predstavnike zaposlenih v predšolski vzgoji. Na tokratnem dogodku se je zbralo 106 zaupnic in zaupnikov SVIZ iz vrtcev ter vrtcev pri osnovnih šolah.

Uvodni pozdrav in kratek nagovor je zbranim namenila predsednica Sindikalne konference SVIZ predšolske vzgoje Petra Koritnik, ki je povabila kolegice in kolege, naj na tokratnem dogodku izkoristijo zlasti (kasnejšo) prisotnost predstavnic ministrstva za izobraževanje ter ju opozorijo na težave, s katerimi se srečujejo pri svojem delu, in izpostavijo nejasnosti, zahteve in pričakovanja zaposlenih v slovenskih vrtcih, hkrati pa so na seminarju prisotni tudi strokovni sodelavci sindikata za pravne zadeve, ki lahko neposredno odgovorijo na delovnopravna vprašanja in razrešijo marsikatero dilemo.

Zbrane je nato nagovoril glavni tajnik sindikata Branimir Štrukelj, ki je ob pogledu na polno dvorano ocenil, da se seminarji vse bolj spreminjajo v priložnost za razprave in kjer se s sindikalnimi zaupniki vodstvo sindikata lahko pogovori, izmenja informacije in poglede iz prve roke, preveri določene poglede in dogovori prihodnje aktivnosti. Poročal je tudi o tem, kako teče socialni dialog na najvišji ravni (z MIZŠ) ter s predstavniki ravnateljev vrtcev. V nadaljevanju je glavni tajnik več časa posvetil vprašanju lanskoletnih pogajanj, stavk in na koncu dogovorjenih dvigov plač. Poudaril je, da so aktivnosti sindikata uspele predvsem zato, ker se je vanje vključilo članstvo.

V nadaljevanju je glavni tajnik pohvalil akcijsko sposobnost sindikata, ki jo zagotavljajo zlasti sindikalni zaupnice in zaupniki ob aktivnem članstvu, na tem temelju pa nato Glavni odbor SVIZ sprejema odločitve in vodi aktivnosti. Na tem temelju je sindikatu uspelo tudi zagotoviti dvig plač strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju preko sindikalnih akcij v preteklem letu. Navedel je tudi konkretne podatke, kolikšnega dviga plač bodo deležni posamezni profili zaposlenih, obenem pa dodal, da delo sindikata na tem področju še ni končano. Enako ali še zlasti to velja tudi za plačno skupino J, kjer se bodo nekaterim zaposlenim s plačami tik nad minimalno plačo (npr. kuharice in kuharski pomočniki, hišniki, perice, računovodje, tajnice …) z dvigom slednje njihove »redne« plače preveč približale znesku minimalne plače, kar ni ustrezno in bo treba prednostno urejati v bližnji prihodnosti.

In prihodnji koraki? Tudi v predšolski vzgoji se bo prej ali slej treba lotiti vprašanja ureditve delovnega časa. Obenem iz zadnjega dogovora med sindikati in Vlado RS izhaja tudi potreba po začetku usklajevanja sprememb Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (v delu o delovni uspešnosti in napredovanjih) ter sprememb Kolektivne pogodbe za javni sektor.

V zaključku svojega prispevka se je glavni tajnik dotaknil še vprašanja (napovedanega) nastajanja nove Bele knjige o vzgoji in izobraževanju. Za področje predšolske vzgoje je napovedal, da bi se lahko odprla vprašanja sestave svetov zavodov, števila otrok v oddelkih, kvadrature, razmerja med zasebnimi in javnimi vrtci ipd., ocenil pa tudi, da bi se vse te razprave lahko hitro spolitizirale.

V sklepnem delu izobraževalnega seminarja pred odmorom za kosilo sta se sindikalnim zaupnicam in zaupnikom pridružili predstavnici Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, državna sekretarka Martina Vuk in Vida Starič Holobar iz Sektorja za predšolsko vzgojo. Državna sekretarka se je najprej zahvalila zbranim za delo in vlogo, ki ju opravljajo (ne zgolj (večinoma) vzgojiteljsko, temveč tudi zastopanja interesov sodelavcev). Predšolska vzgoja je sistem, na katerega smo lahko ponosni in se z njim lahko pohvalimo, seveda pa so potrebne tudi spremembe. Na tem mestu je državna sekretarka omenila, da je to skupno delo, pri katerem so dobrodošli in h kateremu bodo povabljeni sindikat in vzgojitelji, učitelji praktiki. Pojasnila je še načrt nastajanja nove Bele knjige, v nadaljevanju pa se opredelila tudi o temah, za katere jo je zaprosil SVIZ (npr. karierni razvoj vzgojiteljev in učiteljev, napredovanja, motivacija, delovni čas, financiranje predšolske vzgoje, …). Vabljeni k ogledu prispevka državne sekretarke Martine Vuk na izobraževalnem seminarju!

Glavni tajnik SVIZ se je odzval na povedano in predstavnicama ministrstva povedal, da SVIZ pričakuje enakopravno vključenost v razprave o spremembah, in pojasnil, na katere morebitne rešitve (npr. poslabšanje normativov) ne bo pristal.

Vida Starič Holobar je prispevala nekaj dodatnih pojasnil in informacij glede obravnavanega (vpis otrok v vrtce, upoštevanje prostorskega normativa, uvedba nazivov za pomočnice vzgojiteljic, zvišanje plač javnim uslužbencem in (posledično?!) zvišanje cene predšolske vzgoje, urejanje delovnega časa v vrtcih).

Sledila so vprašanja udeleženk in udeležencev seminarja predstavnicama MIZŠ (npr. o vključevanju otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke ob nezmanjšanju normativa, potreba po dodatnem strokovnem kadru, vprašanje pripravništva, prostorski normativi, vrtci pod okriljem občin, spremstvo otrok (pomočnice) izven vrtca, odlog šolanja za otroke, nadomeščanja, otroci, ki so v vrtcu vse leto, varstvo starejših delavcev, normativ 12+2, 17+2, 22+2 …)


V popoldanskem delu prvega dne seminarja so prisotni prisluhnili strokovnemu sodelavcu za pravne zadeve sindikata Jerneju Zupančiču, ki je podrobneje predstavil problematiko varstva osebnih podatkov in s tem povezanih obveznosti sindikalnega zaupnika, Maja Vreča z Arnesa pa je tudi za tokratni seminar pripravila zanimivo predavanje o problematiki nasilja in nadlegovanju na spletu.

Povsem ob koncu prvega dne seminarja je Maruška Željeznov Seničar za sindikalne zaupnice in zaupnike pripravila še trening komunikacijskih veščin.

 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar