Ljubljana, 22. 2. 2019

Seminar za zaupnike iz vrtcev

Prihodnji ponedeljek in torek, 25. in 26. februarja, bomo v Portorožu izpeljali izobraževalni seminar za sindikalne zaupnice in zaupnike SVIZ v predšolski vzgoji. Doslej se je za udeležbo prijavilo že več kot 108 zaupnic in zaupnikov. Uvodoma boste prisotne nagovorila predsednica sindikalne konference Petra Koritnik in glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj, ki bo predstavil aktualne teme in nakazal prihodnja področja aktivnosti tako v predšolski konferenci kot sindikata širše.

S strani ministrstva za izobraževanje, znanost in šport bosta na seminarju sodelovali državna sekretarka Martina Vuk in Vida Starič Holobar iz Sektorja za predšolsko vzgojo. SVIZ je povabil predstavnici ministrstva, naj se v svojem prispevku opredelita do nekaj vprašanj, in sicer do:

- napovedane spremembe vzgojno-izobraževalnega sistema na področju predšolske vzgoje (oblikovanje Bele knjige za področje VIZ);

- vprašanja prenove kariernega sistema zaposlenih v predšolski vzgoji (uvedba 4. naziva; možnost napredovanja pomočnic in pomočnikov vzgojiteljic in vzgojiteljev, dejanske možnosti zaposlenih do napredovanja v (naj)višje nazive);

- stališča do ureditve delovnega časa v vrtcih (dogovor iz KPVIZ);

- stališča do podajanja izjem glede prostorskih normativov (notranja igralna površina; število izjem po občinah in število vrtcev, njihovo gibanj ter napovedi).

V popoldanskem delu prvega dne seminarja bodo prisotni lahko prisluhnili strokovnemu sodelavcu za pravne zadeve sindikata Jerneju Zupančiču, ki bo podrobneje predstavil problematiko varstva osebnih podatkov in s tem povezanih obveznosti sindikalnega zaupnika. Maja Vreča z Arnesa tudi za tokratni seminar pripravlja zanimivo predavanje o problematiki nasilja in nadlegovanju na spletu, delovni dan pa se bo zaključil s treningom komunikacijskih veščin v izvedbi Maruške Željeznov Seničar iz MiB.

V uvodnem predavanju drugega dne seminarja bo Doroteja Lešnik Mugnaioni na praktičnem primeru in ob sodelovanju s prisotnimi spregovorila o pereči problematiki nasilja na delovnem mestu, sledila bo obravnava najpogostejših delovnopravnih vprašanj, s katerimi se srečujejo zaupniki in zaposleni pri svojem delu, v zaključku pa bo izpeljan še zbor sindikalne konference.

Po tokratnem seminarju v nadaljevanju sledijo še:

18. in 19. 3. 2019 na Bledu izobraževalni seminar za sindikalne zaupnike s področja srednjega, višjega šolstva in dijaških domov;

1. in 2. 4. 2019 na Bledu izobraževalni seminar za sindikalne zaupnike s področja kulture;

8. in 9. 4. 2019 v Portorožu izobraževalni seminar za sindikalne zaupnike s področja osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami;

15. in 16. 4. 2019 v Strunjanu izobraževalni seminar za sindikalne zaupnike s področja visokega šolstva in znanosti.