Ljubljana, 15. 4. 2024

Sestanek šolskih svetovalnih delavk

Na sedežu Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz), na Oražnovi ulici 3, v Ljubljani so se 15. aprila 2024 na svojem tretjem srečanju v aktualnem mandatnem obdobju sešle predstavnice koordinacijskega odbora Sekcije šolskih svetovalnih delavcev in delavk Sviz.

 

V uvodu v srečanje jih je pozdravila predsednica sekcije Tina Rezar, ki je zaposlena kot svetovalna delavka v Dijaškem domu Vič v Ljubljani, zatem pa je glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj predstavil potek pogajanj o prenovi plačnega sistema v javnem sektorju in odpravi plačnih nesorazmerij, ki potekajo z Vlado RS. Pogajanja je označil kot ključna za prihodnost javnega sektorja v Sloveniji in ob tem poudaril, da je proces oblikovanja novega plačnega sistema povezan s pomembnimi vprašanji tudi, kar se tiče, denimo, napredovanj in delovne uspešnosti. Podčrtal je dejstvo, da so plače strokovnih delavk in delavcev ter tudi najnižje plačanih zaposlenih v javnem sektorju zaostale, če jih primerjamo s plačami zaposlenih na nekaterih drugih delovnih mestih v javnem sektorju. Z zbranimi je spregovoril še o stavkovnem sporazumu, ki ga je sindikat sklenil z vlado, ob tem pa izpostavil, da je slednja po zahtevnem pogajalskem procesu med drugim opustila predlog o nižji umestitvi delovnega mesta svetovalni delavec v primerjavi z delovnim mestom učitelj ter razvrednotenje strokovnih nazivov. Omenil je še, da v pogajanjih z vlado ostaja pomembno razhajanje, v kakšnem časovnem obdobju naj bi uveljavili dogovorjeno zvišanje plač zaposlenih v javnem sektorju, prav tako pa sindikalno in vladno pogajalsko skupino razdvaja vprašanje usklajevanja plač z inflacijo v obdobju prehoda v nov plačni sistem. Glavni tajnik je udeleženim predstavil še predvidene dejavnosti sindikata, če pogajanja z vlado ne bodo uspešno končana oziroma če novi plačni sistem ne bo oblikovan do dogovorjenega skrajnega roka, tj. do 13. septembra 2024. V sklepnem delu je izpostavil novelo zakona o osnovni šoli glede standardov in normativov ter spreminjanje zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, strokovni sodelavec za pravne zadeve Jernej Zupančič pa je ob tem pojasnil nekatere vidike normativne možnosti dveh dodatnih otrok v oddelku vrtca.

Na povabilo predsednice sekcije sta se sestanku pridružili strokovni sodelavki humanitarnega programa Botrstvo v Sloveniji, ki je namenjen izboljšanju kakovosti življenja otrok in mladostnikov iz družin v stiski. O izkušnjah s programom sta spregovorili tudi z navzočimi svetovalnimi delavkami in jih pozvali k nadaljnjemu povezovanju pri prepoznavanju otrok, ki potrebujejo pomoč. Strinjali so se, da postaja vse bolj pereča problematika t. i. revnih zaposlenih, saj se s finančnimi stiskami sooča veliko družin, v katerih sta sicer oba starša zaposlena, a ne zmorejo nekaterih stroškov.

 

Ob koncu srečanja so se zbrani seznanili z delom, ki ga je sekcija v mandatnem obdobju 2022–2026 do zdaj opravila, o prihajajočih dogodkih, povezanih z delom šolskih svetovalnih delavk in delavcev, razšli pa so se s sklepom, da bodo vztrajali pri izboljševanju delovnih pogojev in plač ter si prizadevali, da bo zaposlenim v šolski svetovalni službi sistemsko zagotovljena supervizija.