Ljubljana, 3. 3. 2023

Sestanek z novim ministrom za vzgojo in izobraževanje

sporočilo za medije!

 

SESTANEK SVIZ-a Z NOVIM MINISTROM ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Prvo uradno spoznavno-vsebinsko srečanje vodstev sindikata in ministrstva po preoblikovanju resorjev bo v ponedeljek, 6. marca 2023.
 

Ljubljana, 3. marca 2023 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je ob nedavnem imenovanju dr. Darja Felde na funkcijo ministra za vzgojo in izobraževanje nanj naslovil čestitke in predlagal srečanje. To je dogovorjeno za ponedeljek, 6. marca 2023, z začetkom ob 9. uri na sedežu ministrstva na Masarykovi cesti 16 v Ljubljani, ko je tam predviden tudi kratek fototermin. Po koncu sestanka ob 10.15 uri bosta glavni tajnik SVIZ-a in minister za vzgojo in izobraževanje vsebino pogovora in dogovorjeno predstavila v izjavi za javnost.

Srečanje bosta na strani SVIZ-a vodila glavni tajnik sindikata Branimir Štrukelj in predsednica sindikata Marjana Kolar, medtem ko bodo v imenu vodstva Ministrstva za vzgojo in izobraževanje prisotni minister ter oba državna sekretarja. SVIZ je z zanimanjem prisluhnil ministrovi predstavitvi sredi januarja letos pred pristojnim parlamentarnim odborom ter ob tem njegovim napovedim prenove učnih načrtov in kurikuluma v vrtcih, potrebnih sprememb pri organizaciji nacionalnega preverjanja znanja in razširjenega programa ter prenovi srednješolskega izobraževanja. Dr. Darjo Felda se je takrat dotaknil tudi vprašanja anomalij pri plačah zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Sindikat verjame, da namerava minister s sodelavci omenjene in tudi druge spremembe uvajati v dialogu in ob sodelovanju s socialnimi partnerji.

SVIZ je novemu ministru – poleg tega, da bi si izmenjali podatke in stališča o še aktivni stavki in stavkovnih zahtevah zaposlenih v vzgoji in izobraževanju – za pogovor na prvem uradnem srečanju predlagal še naslednje teme: vrednotenje dela zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ter s tem povezana problematika pomanjkanja strokovnega, tehničnega, administrativnega in računovodskega osebja; evalvacija procesa usklajevanj za spremembe standardov in normativov v vrtcih in šolah; celostna ureditev delovnega časa zaposlenih v vzgoji in izobraževanju; sodelovanje praktikov v reformi vzgojno-izobraževalnega sistema.

Sestanek SVIZ-a in MVI se bo predvidoma končal ob 10.15, ko bosta, kot zapisano, predstavnika sindikata in ministrstva v tiskovnem središču na sedežu ministrstva na Masarykovi cesti 16 vsebino srečanja povzela v izjavah za medije.