Ljubljana, 24. 11. 2023

Sestanek upokojenih članic in članov

Na sedežu Sviza v Ljubljani so se 23. 11. 2023 sešli predstavnice in predstavniki nekdaj zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi, ki so dejavni v Sekciji upokojenih članic in članov. Po uvodnem pozdravu predsednice sekcije Jelke Velički, ki prihaja z območnega odbora Velenje, je zbranim o trenutnem sindikalnem in širšem družbenem dogajanju spregovoril glavni tajnik Branimir Štrukelj. Pri tem je izpostavil pogajanja sindikatov javnega sektorja in vlade o prenovi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij, protestni shod, ki ga je sindikat pripravil pred sedežem vlade oktobra letos, in predstavil posamezne vidike novosprejetih sprememb zakona o delovnih razmerjih – med drugim tudi večjo stopnjo zaščite sindikalnega zaupnika, ki izhaja iz novele. Prav tako je navzoče seznanil z razdelitvijo sredstev, ki smo jih v Svizu zbrali v solidarnostni akciji za huje oškodovane v poplavah, s katerimi smo se v Sloveniji soočili avgusta. Pomoč sindikata je prejelo tudi šest upokojenih članic, v razpravi pa so zbrani na sestanku izrazili zadovoljstvo, da se je tudi v tej dobrodelni akciji znova potrdilo, da Sviz od svoje ustanovitve kot temelj svojega delovanja vseskozi uspešno ohranja načelo medsebojne solidarnosti. V nadaljevanju so v pogovoru z glavnim tajnikom izpostavili vprašanje o stališču sindikata do potekajočih organiziranih shodov upokojenih, se dotaknili krize v javnem izobraževanju v Sloveniji in možnosti medgeneracijskega sodelovanja tudi v luči nujnega izboljšanja položaja učiteljev v družbi.

 

Predstavniki upokojenih članic in članov s posameznih območnih odborov sindikata so v nadaljevanju srečanja opisali delovanje sekcij v svojih okoljih, izpostavili nekatere zglede dobre prakse za medgeneracijsko sodelovanje in razmišljali o možnostih za še aktivnejše delo. Poudarili so, da načrtovanje programa sekcije vsekakor zahteva sodelovanje s predsednicami in predsedniki območnih odborov, izkušnje na območjih pa so pri tem različne. Nekatera območja tako zagotavljajo sekcijam tudi finančno podporo in ugodnosti, kot so jih na območju deležni delovno aktivni članice in člani (denimo povabila na sestanke, izlete, pohode, kulturne prireditve, športna srečanja ipd.), drugje je takšnega sodelovanja in podpore manj. Članice in člani sekcije so povedali še, da se ob sindikalnih akcijah povežejo z vodstvi območij in tako pridobijo potrebne informacije. Na nekaj posameznih območnih odborih tovrstnega sodelovanja s predsedniki žal ni, prav tako pa je nekaj območnih odborov, na katerih upokojeni članice in člani nimajo svojega predstavnika v sekciji. V tem delu so sodelujoči na sestanku izrazili še željo, da bi bili upokojeni članice in člani na nekaterih območjih bolj aktivni, saj se kljub prizadevanju predstavnikov sekcije na mnoge pobude ne odzovejo.

Predsednica Sekcije upokojenih članic in članov Jelka Velički je v nadaljevanju srečanja na kratko obudila spomin na uspešno organizirano in izpeljano 11. tradicionalno druženje nekdaj zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi, ki ga je sindikat v sodelovanju z območnim odborom Podravje letos pripravil v Mariboru. Poudarila je, da zadovoljstvo in številni hvaležni odzivi članic in članov, ki so junija spoznavali štajersko prestolnico, kažejo, da je taka srečanja vredno pripraviti in da so zapisana v prijetnem spominu. V tej luči so navzoči tudi potrdili sklep, da bo sindikat naslednje druženje upokojenih članic in članov junija prihodnje leto pripravil v Posavju.

V sklepnem delu sestanka je bilo izpostavljeno, da lahko predsedniki in predsedniki območnih odborov v tajništvu glavnega odbora sindikata kot do zdaj pridobijo sezname upokojenih članic in članov, podana pa je bila tudi pobuda, da se Sviz prihodnje leto predstavi na 23. Festivalu za tretje življenjsko obdobje. Prav tako so udeleženi sklenili, da bodo v kratkem dorekli teme krajših izobraževalnih srečanj, ki bi jih za upokojene članice in člane lahko pripravil sindikat.