Ljubljana, 14. 11. 2023

Sestanek z ministrico za kulturo

Predstavniki Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije so se v prostorih Ministrstva za kulturo 13. novembra 2023 sešli z ministrico za kulturo dr. Asto Vrečko in njenimi najtesnejšimi sodelavci. Srečanje je bilo namenjeno obravnavi nekaterih odprtih vprašanj in najbolj perečim izzivom, ki se tičejo zaposlenih v dejavnosti kulture.

V uvodu v sestanek se predstavniki sindikata in ministrstva niso mogli izogniti aktualnemu zastoju pogajanj o prenovi plačnega sistema v javnem sektorju in odpravi plačnih nesorazmerij. Glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj je ponovil stališče, da pasovni dvigi, ki jih je predlagala vladna pogajalska stran, ne naslavljajo odprave nesorazmerij, zato sindikat takšni rešitvi nasprotuje. Problematično in za sindikat nesprejemljivo je tudi razvrednotenje strokovnih nazivov, ki prav tako izhaja iz zadnjega predloga, ki ga je vlada podala v pogajanjih. Glavni tajnik je prav tako še enkrat več izpostavil nestrinjanje s predlaganim spornim 65. členom Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2023 in 2024, ki bi prinesel uzakonitev prepovedi usklajevanja plač v javnem sektorju z inflacijo v prihodnjem letu.

Predstavnici in predstavnik Sviza - Irena Porekar Kacafura, predsednica Sindikalne konference kulturnih organizacij; Anja Korošec, strokovna sodelavka za pravne zadeve, in Branimir Štrukelj, glavni tajnik Sviza - pred sestankom na Ministrstvu za kulturo, 13. novembra 2023.

V nadaljevanju razprave je bila pozornost namenjena napovedanim spremembam in dopolnitvam nekaterih zakonov in pravilnikov za področje kulture. Predsednica Sindikalne konference kulturnih organizacij Sviza Irena Porekar Kacafura je ob tem kot primer navedla problematiko strokovnih nazivov v posameznih dejavnostih kulture (arhivistiki, muzealstvu, konservatorstvu, bibliotekarstvu, konservatorstvu-restavratorstvu), kjer se pogoji za pridobitev istih strokovnih nazivov razlikujejo. Ministrica se je strinjala, da je treba to ustrezno urediti in pogoje poenotiti ter zagotovila možnost sodelovanja sindikata pri oblikovanju predlogov in poznejši pripravi rešitev.

Predstavniki sindikata in ministrstva so se dotaknili še problematike veriženja pogodb zaposlenim oziroma zaposlovanja za določen čas, fiktivnih delovnih razmerij ter sestave svetov zavodov, zlasti v povezavi s številom predstavnikov zaposlenih v njih. Sviz je na tokratnem srečanju z vodstvom kulturnega ministrstva izpostavil še področje strokovnih izobraževanj in usposabljanj, ki ni sistemsko urejeno in ustrezno regulirano, čeprav je za zaposlene dodatno spopolnjevanje zahtevano. Sindikat je predlagal, naj ministrstvo vzpostavi ustrezen sistem ter poskrbi tudi za evalvacijo izvedenih izobraževanj in nadzor nad njihovo ustreznostjo, kakovostjo.

Povsem ob koncu srečanja so si udeleženi izmenjali še informacije o delovnih pogojih nekaterih zaposlenih v kulturi (npr. hrup v primeru članov orkestra Slovenske filharmonije, prostorska stiska v nekaterih zavodih …), o  nadomestilu za uporabo lastnih delovnih sredstev (zaposleni morajo ponekod sami zagotoviti delovna sredstva, kot je instrument) ter se dotaknili tudi vprašanja obveščanja zaposlenih o spremembah in novostih. Ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko in predsednica SK kulturnih organizacij Sviza Irena Porekar Kacafura sta se strinjali, da velja sodelovanje med obema organizacijama nadaljevati, ena od naslednjih takšnih priložnosti pa bo že noveliranje Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi.