Ljubljana, 6. 3. 2023

Več pozornosti vzgoji in izobraževanju!

Vodstvo Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) se je danes, 6. marca 2023, v prostorih Ministrstva za izobraževanje in vzgojo (MVI) prvikrat po nedavnem preoblikovanju ministrskih resorjev sešlo na uradno-spoznavnem srečanju z novoimenovanim ministrom za vzgojo in izobraževanje dr. Darjem Feldo ter njegovimi sodelavkami in sodelavci.

Glavni tajnik Branimir Štrukelj in predsednica glavnega odbora Marjana Kolar sta na srečanju izpostavila pričakovanje, da bo ministrstvo načrtovane spremembe uvajalo v dialogu in ob sodelovanju s socialnimi partnerji.

Srečanje sta na strani našega sindikata vodila glavni tajnik Branimir Štrukelj in predsednica glavnega odbora Marjana Kolar, ki sta med drugim izpostavila pričakovanje, da bo ministrstvo načrtovane spremembe – ob svoji predstavitvi pred pristojnim parlamentarnim odborom, preden je bil imenovan na funkcijo, je dr. Darjo Felda napovedal prenovo učnih načrtov in kurikuluma v vrtcih, spremembe pri organizaciji nacionalnega preverjanja znanja in razširjenega programa ter prenovo srednješolskega izobraževanja, dotaknil pa se je tudi anomalij pri plačah zaposlenih v vzgoji in izobraževanju –  uvajalo v dialogu in ob sodelovanju s socialnimi partnerji.

S predstavnicami in predstavniki ministrstva smo si v nadaljevanju krajšega srečanja izmenjali podatke in stališča o še aktivni stavki in stavkovnih zahtevah zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ter ponovno pozvali, naj ministrstvo javno podpre naše zahteve po ustreznem vrednotenju dela zaposlenih v vzgojno-izobraževalnem sistemu – posebej smo izpostavili položaj zaposlenih v plačni skupini J – in začne takoj reševati problematiko pomanjkanja strokovnega, tehničnega, administrativnega in računovodskega osebja v vrtcih in šolah. V nadaljnji razpravi smo namenili pozornost tudi procesu usklajevanj za spremembe standardov in normativov v vrtcih in šolah ter ob tem opredelili ključna vprašanja, ki so še odprta. V povezavi s celostno ureditvijo delovnega časa zaposlenih v vzgoji in izobraževanju smo v sindikatu predlagali vzpostavitev partnerske delovne skupine, ki bi sistematično uredila področje, ministra dr. Darja Feldo pa smo zaprosili še za oceno poteka priprav na napovedano reformo področja vzgoje in izobraževanja. V povezavi s slednjo smo ponovili zahtevo, da morajo biti v proces prenove nujno vključeni praktiki.

 

Neposredno po sestanku sta glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj in minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda vsebino srečanja povzela v izjavah za medije – videoposnetka si lahko ogledate v nadaljevanju.

Branimir Štrukelj, glavni tajnik Sviza, je v svoji izjavi izpostavil, da si je sindikalna stran z ministrsko soglasna v oceni, da je vrednotenje dela zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v preteklih letih izrazito nazadovalo in da obstaja nevarnost, da bo prihodnjih letih prav zaradi tega prišlo do poglabljanja krize v izobraževanju, ki se zdaj kaže tudi v pomanjkanju kadra v vrtcih in šolah. Podčrtal je, da mora celotna politika, ne zgolj resorno ministrstvo, priznati osrednji pomen vzgoje in izobraževanja za celotno družbo, za našo prihodnost in izkazati odločno podporo nujni reformi področja. Ta naj bi utrjevala javni izobraževalni sistem v Sloveniji, pri njenem oblikovanju pa morajo aktivno sodelovati tudi učitelji in drugi strokovni delavci.

 

Dr. Darjo Felda, minister za vzgojo in izobraževanje, se je v svojem podajanju med drugim dotaknil razlogov za to, da učiteljski poklic ni tako priljubljen, tega, kako ustrezno ovrednotiti vse delo, ki ga opravlja učitelj, nujnega pregleda in ureditve obstoječih pravilnikov in zakonov, položaja otrok s posebnimi potrebami v luči inkluzije, ocenjevanja, pritiskov na učitelje in posledičnega prehajanja le-teh v manj zahtevne poklice.  

 

Glavni tajnik Sviza in minister za vzgojo in izobraževanje sta podala tudi pojasnila k vprašanjem vprašanj novinark in novinarjev o možnosti sklenitve stavkovnega sporazuma, nujni reformi vzgojno-izobraževalnega sistema, posodabljanju in spremembah učnih načrtov. Minister je odgovoril tudi na vprašanje o podražitvi vrtcev in se odzval na spremembo vpisnih pogojev na fakultete.