Ljubljana, 4. 4. 2022

Shod za znanost

V minulih dneh, zatem ko je Vlada RS sprejela sklep o ustanovitvi novega javnega raziskovalnega zavoda v Novem mestu, državni zbor pa naj bi ta teden obravnaval tudi predlog odloka o preoblikovanju zasebne novomeške fakultete za industrijski inženiring v javni zavod, so se predstavniki rektorske konference in Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije (KOsRIS) kritično odzvali na netransparentno delovanje vlade pri ustanavljanju novih javnih inštitutov in visokošolskih zavodov. Opozorili so, da aktualno ustanavljanje novih raziskovalnih inštitutov in regionalnih javnih univerz razkriva, da pristojno ministrstvo in vlada sledita napačnemu in celo škodljivemu razmišljanju, da bomo z drobljenjem visokošolskega in raziskovalnega prostora zboljševali kakovost le-tega. Izpostavili so tudi, da vse omenjeno poteka mimo vseh strokovnih kriterijev in brez razprave v javnosti, poleg tega pa da nove ustanove niso šle skozi postopke mednarodne recenzije, ki so ji podvrženi vsi javni zavodi. Prav tako so problematizirali financiranje novih zavodov iz že obstoječih sredstev, s čimer se zmanjšuje financiranje že obstoječih visokošolskih in raziskovalnih organizacij. Ob tem je zgovoren podatek, da Slovenija spada med države, ki namenja znanosti najmanj javnih sredstev med članicami EU, posledično pa se področje sooča s pomanjkljivim financiranjem raziskovalnih skupin in slabo opremljenostjo.

Predstavnikom znanosti se v njihovih opozorilih pridružujemo tudi v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, s Sindikalno konferenco visokega šolstva in znanosti. Strinjamo se, da novi javni raziskovalni zavodi in ustanove ne morejo nastajati kot posledica zgolj političnih odločitev, brez da bi bila o tem poprej opravljena širša strokovna presoja, in da neracionalno razsipavanje sredstev, ki jih je znanstvenoraziskovalno polje le težko pridobilo, ni dopustno. Svojo podporo znanstvenoraziskovalni dejavnosti bomo v sindikatu izrazili tudi z udeležbo na napovedanem Shodu za znanost, ki ga organizatorji pripravljajo to sredo, 6. aprila 2022, ob 14. uri, na Kongresnem trgu, pred Univerzo v Ljubljani. Lepo povabljeni, da se shodu pridružite tudi vi.

Pred Shodom za znanost organizatorji kot temeljne razloge za njegovo organizacijo izpostavljajo, da je bila pot do zagotovitve 1 % proračunskih sredstev za znanost – enako pa velja za pot do sprejetja novega zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti – dolga in zahtevna, doseženo pa je preveč dragoceno, da bi lahko dopustili klientelizem in nezakonitosti. Prehodno obdobje implementacije izboljšav položaja za znanost, ki jih predvideva novi zakon, bo trajalo nekaj let. Trenutno se znanost še vedno sooča s pomanjkljivim financiranjem raziskovalnih skupin, s slabo opremljenostjo le-teh in s preskromnimi investicijami v njihove delovne prostore. Raziskovalne oziroma programske skupine so bile do danes večkrat mednarodno in nacionalno evalvirane in so morale dokazati znanstveno odličnost, zato je nesprejemljivo, da se na novo pridobljena sredstva v proračunu RS dodeljujejo novoustanovljenim ustanovam, za katere ni znano, ali so skladne z zakonodajo in izpolnjujejo kriterije, ki jim morajo zadostiti že obstoječi javni raziskovalni zavodi. Poudarjajo tudi, da večina tistih, ki se je udeleževala dozdajšnjih shodov v podporo znanosti, novim javnim raziskovalnim zavodom ne nasprotuje, a morajo biti ti, kot omenjeno, oblikovani na podlagi predhodne širše strokovne presoje, ne le na podlagi političnih odločitev. Tako ne gre za nasprotovanje ustanavljanju novih raziskovalnih skupin in zavodov niti regionalizaciji raziskovalne dejavnosti, a mora biti to utemeljeno z zboljševanjem kakovosti slovenske znanosti. Vsekakor pa v primeru ustanavljanja novih javnih raziskovalnih zavodov nista sprejemljiva podvajanje dejavnosti in neracionalno razsipavanje sredstev mimo ustaljenih postopkov, ki so veljali in veljajo za preostale znanstvene institucije. 

Za več informacij o Shodu za znanost, ki bo potekal 6. aprila 2022, ob 14. uri, na Kongresnem trgu, pred Univerzo v Ljubljani – tukaj.

* * * * *

Shod za znanost, 6. april 2022:

- Vabilo

- Manifest