Sindikalna konferenca kulturnih organizacij

Predsednica Irena Porekar Kacafura
Pokrajinski muzej Maribor, Grajska ulica 2, 2000 Maribor
Telefon: 02 228 35 54
E-pošta: Irena.P.Kacafura@sviz.si


PREDSEDSTVO 2022-2026

Gordana Keller, Slovenska filharmonija – orkester Ljubljana (podpredsednica)
Roman Mežnar, Osrednja knjižnica Mozirje (podpredsednik)
Martin Pungerčar, ZVKDS Novo mesto
Marija Režek Kambič, ZVKDS OE Ljubljana
Drago Štimec, Tehniški muzej Slovenije – Bistra
mag. Hedvika Zdovc, Zgodovinski arhiv Celje
 

Poslovnik o delu zbora SK 2022-2026

OBVESTILA KONFERENCE

Seznam kulturnih zavodov, ki so vključeni v SVIZ