Sindikalna konferenca kulturnih organizacij

Predsednica mag. Mojca Jenko
Narodna galerija Ljubljana, Puharjeva ulica 9, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 241 54 25
Faks: 01 241 54 03
E-pošta: Mojca_Jenko@ng-slo.si


PREDSEDSTVO 2018-2022
Marina Kopše, Slovenska filharmonija - orkester, Ljubljana
Roman Mežnar, Osrednja knjižnica Mozirje
Martin Pungerčar, Zavod za varstvo kulturne dediščine, območna enota Novo mesto
Marija Režek Kambič, Zavod za varstvo kulturne dediščine, območna enota Ljubljana
Matjaž Šparovec, Zgodovinski arhiv Ljubljana
Drago Štimec, Tehniški muzej Slovenije - enota Bistra
 

Poslovnik o delu zbora SK 2018-2022

OBVESTILA KONFERENCE

Seznam kulturnih zavodov, ki so vključeni v SVIZ