Sindikalna konferenca osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami

Predsednica Jelka Horvat
Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje, Kidričeva 19, 3320 Velenje
Telefon: 03/898 68 40
Faks: 03/898 68 47
e-pošta: Jelka.Horvat@guest.arnes.si

PREDSEDSTVO 2018-2022

Simona Bergauer, OŠ Gustava Šiliha, Maribor
Tanja Šafranko, Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja, Dornava
Petra Štuhec, Center Janeza Levca Ljubljana
Marjan Štukelj, Mladinski dom Malči Beličeve, Ljubljana
Petra Urbančič, Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož
Petra Tot, Dvojezična OŠ II. LendavaOBVESTILA KONFERENCE

Poslovnik zbora sindikalne konference osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami