Sindikalna konferenca osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami

Predsednica Jelka Horvat
Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje, Kidričeva 19, 3320 Velenje
Telefon: 03/898 68 40
Faks: 03/898 68 47
e-pošta: Jelka.Horvat@sviz.si


PREDSEDSTVO 20222026

Simona Bergauer, Center Gustava Šiliha, Maribor
Sašo Ivetič, OŠ Ljubo Šercer, Kočevje
Branko Ribič, OŠ Glazija, Celje
Tanja Šafranko, Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja, Dornava
Marjan Štukelj, Mladinski dom Malči Belič, Ljubljana
Petra Urbančič, Center za komunikacijo, sluh in govor PortorožOBVESTILA KONFERENCE
 

Poslovnik zbora sindikalne konference osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (2022–2026)