Sindikalna konferenca predšolske vzgoje

Predsednica Marjana Kolar
Vrtci Občine Moravske Toplice (enota Bogojina)
Dolga ulica 29a, 9226 Moravske Toplice
E-pošta: Marjana.Kolar@sviz.siPREDSEDSTVO 2022-2026:

Jolanda Borovnik, Vrtec pri OŠ Rače,
Karmen Kasesnik, Vrtec Velenje,
Katja Krevh, Vrtec Lipa Štore,
Andreja Mali, OŠ Šenčur – enota vrtec,
Jernej Vajsbaher, Vrtec Tezno Maribor,
Hermina Valenčič, Vrtec Koper


OBVESTILA KONFERENCE

Poslovnik o delu zbora sindikalne konference predšolske vzgoje