Sindikalna konferenca predšolske vzgoje

Predsednica Petra Koritnik
Vrtec Jarše Ljubljana
Rožičeva ulica 10, Ljubljana
E-pošta: Petra.Koritnik@sviz.siPREDSEDSTVO 2018-2022:
Jolanda Borovnik, Vrtec pri OŠ Rače
Karmen Kasesnik, Vrtec Velenje
Matjaž Kolar, Vrtec Mengeš
Dorijana Seljak, Vrtec La Coccinella Piran
Savi Švigelj, Vrtci Brezovica


OBVESTILA KONFERENCE

Poslovnik o delu zbora sindikalne konference predšolske vzgoje