Sindikalna konferenca srednjih, višjih šol in dijaških domov

Predsednik Miha Gartner
Gimnazija Celje – Center
Kosovelova ulica 1, 3000 Celje
Telefon: (03) 428 57 00
e-pošta: Miha.Gartner@sviz.siPREDSEDSTVO 20222026

Janez Jevšnik, Šolski center Velenje, Šola za storitvene dejavnosti
Simona Pustavrh, Šolski center Novo mesto
Veronika Sabadin, Srednja šola Pietro Coppo Izola
Vojko Šuštaršič, Šolski center Slovenj Gradec, Gimnazija
Simona Varga, Gimnazija Murska Sobota
Stanko Vorih, Izobraževalni center Maribor


Poslovnik o delu zbora Sindikalne konference


OBVESTILA KONFERENCE