Sindikalna konferenca srednjih, višjih šol in dijaških domov

Predsednik Jože Brezavšček
Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica, Gorenjska cesta 13, 4240 Radovljica
Telefon: 04/537 35 0004/537 35 00
Faks: 04/531 22 41
e-pošta: jozebrezavscek@gmail.comPREDSEDSTVO 2018-2022

Robert Brezovnik, ŠC Ravne na Koroškem;
Miha Gartner, Gimnazija Celje – Center;
Nadja Ivšič, Ekonomska in trgovska šola Brežice;
Bojan Požun, ŠC Velenje, Šola za strojništvo, geotehniko in okolje;
mag. Boris Radosavljevič, III. Gimnazija Maribor;
Simona Varga, Gimnazija Murska Sobota.

Poslovnik o delu zbora Sindikalne konference


OBVESTILA KONFERENCE