Sindikalna konferenca visokega šolstva in znanosti

Predsednik prof. dr. Jože Pungerčar
Institut Jožef Stefan
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
E-pošta: joze.pungercar@sviz.si, joze.pungercar@ijs.si


PREDSEDSTVO 2018-2022

mag. Mojca Čuček, Pedagoški inštitut, Ljubljana
dr. Danijel Grafenauer, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
doc. dr. Danilo Korže, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru
prof. dr. Marina Lukšič Hacin, Znanstvenoraziskovalni center SAZU Ljubljana, Univerza v Novi Gorici
Tjaša Podpečan, Rektorat, Univerza v Ljubljani
doc dr. Borut Werber, Fakulteta za organizacijske vede, Univerza v Mariboru


OBVESTILA KONFERENCE


Poslovnik o delu zbora sindikalne konference visokega šolstva in znanosti 2018-2022


Raziskovalni in visokošolski zavodi v SVIZ