Sindikalna konferenca visokega šolstva in znanosti

Predsednik dr. Danilo Korže
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru
Koroška cesta 46, 2000 Maribor
E-pošta: danilo.korze@um.si


PREDSEDSTVO 2022-2026

mag. Mojca Čuček, Pedagoški inštitut, Ljubljana
dr. Danijel Grafenauer, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
dr. Marta Klajnšek Gunde, Kemijski inštitut Slovenije
dr. Ivan Lešnik, Pedagoška fakulteta Koper
dr. Jože Pungerčar, Institut Jožef Stefan Ljubljana (podpredsednik SK)
doc dr. Borut Werber, Fakulteta za organizacijske vede, Univerza v Mariboru


OBVESTILA KONFERENCE


Poslovnik o delu zbora sindikalne konference visokega šolstva in znanosti 2022-2026


Raziskovalni in visokošolski zavodi v SVIZ