Ljubljana, 15. 4. 2020

Sindikalna stran odpoklicala svoje predstavnice

POGAJALSKA SKUPINA REPREZENTATIVNIH SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA

KONFEDERACIJA SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA

 

Ljubljana, 15. 4. 2020

VLADA RS (gp.kpv@gov.si)

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO (gp.mju@gov.si)

KOMISIJA ZA RAZLAGO KPJS (gp.mju@gov.si)

ČLANICAM KOMISIJE ZA RAZLAGO KPJS, IMENOVANIM S STRANI SINDIKATOV

 

Spoštovani,

Dne 10.4.2020 smo vas v imenu sindikatov javnega sektorja, podpisnikov Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS), ki delujejo v okviru Pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja in Pogajalske skupine Konfederacije sindikatov javnega sektorja, obvestili, da predsednica Komisije za razlago KPJS, gospa Nataša Belopavlovič, ne uživa več zaupanja sindikatov javnega sektorja, zaradi česar smo umaknili naše soglasje k njenemu imenovanju in jo pozvali, da do 14.4.2020 odstopi.

Omenjenemu pozivu je botrovala 8.4.2020 spreta razlaga 11. točke 39. člena KPJS, s katero je Komisija z odločilnim glasom predsednice grobo presegla svoja pooblastila, omenjena razlaga pa je bila že 10.4.2020 objavljena v Uradnem listu, še preden bi bil zapisnik seje Komisije potrjen, kar je v nasprotju s poslovnikom o delu Komisije za razlago KPJS. Predsednica tako ne daje več potrebnega zagotovila in ne predstavlja garanta, da bi Komisija lahko nadaljevala svoje delo po načelih vestnosti in poštenja ter prepovedi povzročanja škode drugi stranki, v konkretnem primeru sindikatom javnega sektorja in njihovim članom.

Ker do tega trenutka nismo bili obveščeni o tem, da bi predsednica Komisije odstopila, vas obveščamo, da v znak protesta odpoklicujemo članice Komisije za razlago KPJS, ki smo jih v Komisijo imenovali sindikati, in sicer Mojco Šumer, Tatjano Labernik in Stašo Curk Accetto. Naši predstavniki do imenovanja nove predsednice Komisije pri delu Komisije ne bodo sodelovali. Imenovane članice Komisije smo o tem tudi že obvestili.

Lep pozdrav,

Jakob Počivavšek, vodja pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja

Branimir Štrukelj, predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar