Ljubljana, 12. 7. 2021

Sindikalne centrale opozarjajo na nesprejemljivost novele ZZVZZ

Danes, 12. julija 2021, so predstavniki reprezentativnih sindikalnih central, članic ESS, predstavili stališča glede novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter izbrisa predstavnikov delavcev iz organov upravljanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije, Zveza Svobodnih sindikatov Slovenije, Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam,  Konfederacija sindikatov 90 Slovenije, KNSS-Neodvisnost in Slovenska zveza sindikatov Alternativa Vlado RS pozivajo k umiku predloga novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki ga je ministrstvo za zdravje minuli teden poslalo v javno razpravo. Predlog izločitve predstavnikov delavcev iz organov upravljanja ZZZS sindikati razumejo kot maščevanje sindikatom za javno izraženo kritiko vladi zaradi ignorance socialnega dialoga.

Ureditev zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji bi gotovo potrebovala spremembe, med drugim na področju sistemskega pokrivanja morebitnega primanjkljaja v zdravstveni blagajni, preoblikovanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ter letnega dogovarjanja o obsegu in cenah zdravstvenih storitev, je na današnji novinarski konferenci reprezentativnih sindikatov javnega sektorja izpostavil predsednik Sindikata Pergam Jakob Počivavšek. V sindikalnih centralah so ogorčeni nad tem, da je vlada namesto tega, da bi se lotila resne priprave reforme, v javno razpravo posredovala spremembo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki po njihovi oceni ne rešuje niti enega od naštetih izzivov. Kot je dejal Počivavšek, sta cilja predlagane novele izločitev predstavnikov aktivnih zavarovancev iz upravljanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in prevzem oblasti nad ZZZS, ki bi jo omogočili z možnostjo ministra za zdravje, da zadrži katerokoli odločitev zavoda, če oceni, da ni v skladu s sprejeto politiko.

»Gre za povsem očitno maščevanje sindikatom za javno izraženo kritiko vlade zaradi ignorance socialnega dialoga pri pripravi in sprejemanju zakonodaje, gre za maščevanje skupščini ZZZS kot najvišjemu organu upravljanja zdravstvenega zavarovanja za odklonilno stališče do predloga socialne kapice in nenazadnje za željo omejitve avtonomije ZZZS,« je dejal Počivavšek.

Pomemben element te avtonomije je v današnji ureditvi po besedah predsednika Pergama tudi to, da imajo ključno besedo pri odločanju o uporabi sredstev plačniki prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, torej predstavniki aktivnih zavarovancev in predstavniki delodajalcev. To je, kot je dejal Počivavšek, logično, saj gre za njihova sredstva, prav tako so uporabniki zdravstvenih storitev. Tradicija tudi drugih evropskih sistemov je, da s sredstvi, zbranimi s prispevki, upravljajo reprezentativni predstavniki delavcev in delodajalcev. »Ni torej presenetljivo, da gradivo predloga zakona primerjalne ureditve preprosto ne vsebuje,« je izpostavil Počivavšek.

Po oceni sindikatov vlada s takim predlogom novele v celoti izključuje vpliv delavcev na upravljanje zdravstvene blagajne, medtem ko delodajalske organizacije svoj vpliv, sicer zmanjšan, ohranjajo. To je po besedah Počivavška dodaten dokaz, da je cilj vlade prav izločitev sindikatov iz organov upravljanja ZZZS.

Predlog zakona z ukinitvijo skupščine ZZZS in oblikovanjem sveta ZZZS ne izključuje vseh socialnih partnerjev, ampak samo sindikate, je izpostavil tudi predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj. »Tam, kjer delavci prispevajo polovico denarja, se legitimne in legalne predstavnike njihovih interesov izključuje iz nadzora in odločanja o ključnih stvareh. Gre za sistematičen izbris in poskus popolne marginalizacije v naši družbi,« je še dodal.

Vir: Slovenska tiskovna agencija
 

Vabljeni k ogledu posnetkov današnje novinarske konference sindikalnih central!

Jakob Počivavšek, Pergam


Lidija Jerkič, ZSSS


Branimir Štrukelj, KSJS

 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar