Ljubljana, 15. 3. 2022

Za višje zneske za prehrano in prevoz na delo

Vlada Republike Slovenije
E-naslov: gp.kpv@gov.si

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
E-naslov: gp.mddsz@gov.si

 

Zadeva: Pobuda za uskladitev zneskov določenih v Uredbi o povračilu stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

 

Spoštovani,

 

Sindikalne centrale, zveze, konfederacije, članice Ekonomsko socialnega sveta RS smo že večkrat opozorile, da je višino denarnih zneskov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in ki so kot takšni navedeni v Uredbi o povračilu stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (v nadaljevanju: Uredba), potrebno nujno spremeniti. Dejstvo namreč je, da se njihova višina ni spremenila/uskladila že vse od avgusta 2008, ko je Uredba stopila v veljavo. To pomeni, da Uredba dandanes ne določa več zneskov, ki bi bili primerni in bi zagotavljali ustrezno, neobdavčeno, povračilo stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Po podatkih Statističnega urada RS je v obdobju od avgusta 2008 do februarja 2022 letna inflacija znašala 19,2 %, rast cen hrane in brezalkoholnih pijač pa je v istem obdobju znašala 29,2 %. Pregled podatkov o cenah 95-oktanskega bencina1 nam pokaže, da je cena za liter 95-oktanskega bencina v avgustu 2008 znašala 1,146 eur, februarja 2022 pa 1,42702 eur. To pomeni, da se je v opazovanem obdobju povišala za 24,5 %. Neobdavčen znesek, določen v Uredbi, v višini 0,18 eur/km, je tako v ceni bencina v letu 2008 predstavljal 15,7 %, v letu 2022 pa le še 12,6 %. Če k temu dodamo še zadnja povečanja cen naftnih derivatov, ki so posledica dogajanj v Ukrajini, je več kot očitno, da je neobdavčen znesek povračila potnih stroškov v razmerju do cen bencina v letu 2008 še nižji.

Glede na vse navedeno in upoštevajoč navedene podatke predlagamo, da se posamezni zneski določeni v Uredbi uskladijo na podlagi letne inflacije (obdobje 2008 – februar 2022) v skupni višini 19,2 %, razen zneskov prehrane med delom in povračila stroškov prevoza na delo in z dela ter povračila stroškov kilometrine, za katere, glede na dvig cen hrane, brezalkoholnih pijač in naftnih derivatov, predlagamo višji znesek uskladitve.

Tako predlagamo, da se neobdavčen znesek prehrane med delom uskladi na podlagi rasti cen hrane in brezalkoholnih pijač v višini 29,2 %, neobdavčen znesek povračila stroškov prevoza na delo in z dela ter povračilo stroškov kilometrine na službenem potovanju pa se uskladi v višini rasti cen bencina najmanj v višini 24,5 %. Glede na predlog povišanja bi usklajen neobdavčen znesek za povračilo stroškov prehrane po novem znašal 7,91 eur, znesek kilometrine za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela najmanj 0,22 eur/km ter znesek kilometrine za povračilo stroškov na službenem potovanju najmanj 0,46 eur/km.

Prepričani smo, da je sprememba višine denarnih zneskov v Uredbi nujno potrebna. Zato pozivamo pristojno ministrstvo in Vlado RS, da nemudoma pristopi k spremembi višine neobdavčenih denarnih zneskov v predlagani višini ter da se le te sprejmejo v najkrajšem možnem času. Še v času pred volitvami.

Prav tako, glede na hitro rast cen, zlasti energentov in naftnih derivatov v zadnjem obdobju, predlagamo, da se ustreznost najvišjih neobdavčenih zneskov preveri vsake nadaljnje 3 mesece in se te zneske v primeru znatne rasti cen tudi ustrezno uskladi s to rastjo.

Lep pozdrav

Zveza Svobodnih sindikatov Slovenije
Predsednica Lidija Jerkič,

Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam
Predsednik Jakob Počivavšek,

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije
Predsednik Branimir Štrukelj,

Konfederacija sindikatov 90 Slovenije
Predsednik Peter Majcen,

KNSS-Neodvisnost
Predsednica Evelin Vesenjak,

Slovenska zveza sindikatov Alternativa
Predsednik Zdenko Lorber,

Zveza delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost
Predsednik Albert Pavlič.

Komentarji
Iztok MILOŠIČ
15.03.2022

Dodajam k prejšnjemu komentarju. Sindikatu predlagam tudi, da se pogaja v zadevi prevoz na in iz dela in sicer v delu, kjer je vpisana oz. zahtevana kilometrina po najkrajši varni poti. Med drugim izjava zahteva, da se upošteva kraj od koder se delavec vozi na in iz dela, če je ta različen od stalnega/začasnega bivališča. Torej se upošteva pot od dejanskega kraja do dela, kar je z obeh stališč korektno. Ni pa korektno, da se ne upošteva DEJANSKA pot ampak NAJKRAJŠA VARNA pot. Če delodajalec zahteva vožnjo od DEJANSKEGA naslova, potem je korektno tudi, da se tudi upošteva DEJANSKA pot in ne najkrajša varna pot. Težava, ki se pri tem nemalokrat pojavlja, je tudi, kako dokazovati varno/nevarno pot. Nekateri delodajalci zahtevajo, da je dokazovanje na strani delavca in sicer s potrdilom direkcije za ceste ipd.

Iztok MILOŠIČ
15.03.2022

Pozdravljeni

Pozdravljam delo sindikata v tem delu, da se poteguje za uskladitev zneskov za prehrano in prevoz na delo in iz dela ter, da se zneski uskladijo z inflacijo in tudi z gospodarstvom, saj gorivo za prevoz in hrana stane enako za ljudi iz JS kot za ljudi iz gospodarstva.

Bi pa predlagal sindikatu tudi, da se poteguje za povišanje dodatka za delovno dobo, ker v JS trenutno znaša 0,33 %, v gospodarskih dejavnostih pa 0,5 % ali več. Pred leti je tudi v šolstvu bil ta dodatek 0,5 % na leto. Srečamo tudi družbe, ki so v javni lasti oz. so neposredni/posredni proračunski uporabniki, da imajo dodatek na delovno dobo še višji, lahko tudi preko 1 % na leto. Zato predlagam, da se sindikat pogaja tudi za višji dodatek na delovno dobo in, da se povrne vsaj na raven izpred mnogih let tj. vsaj na 0,5 %.

Sindikat bi moral vztrajati do konca tudi pri stavkovni zahtevi, da se prvi plačni razred PR1 začne pri minimalni plači in, da je PR1 tudi vezan na minimalno plačo ter hkrati usklajen z inflacijo, isto kot minimalna plača. V kolikor ta zahteva ne bo uslišana, je potrebno ponovno stavkati in stavko nadaljevati (ne prekiniti) do uspešnih pogajanj, podobno kot stavkajo policisti, zdravniki itd. V skrajnih primerih stavkati tudi na kritične dneve (upamo stavkati na dan mature, NPZ-jev?).

Vaš komentar