Ljubljana, 19. 5. 2021

Sindikati evropske institucije opozorili na stanje socialnega (ne)dialoga pri nas

Pet sindikalnih central je evropske institucije s pismom opozorilo na "stanje socialnega (ne)dialoga v Sloveniji". Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS), Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam, Konfederacija sindikatov 90 Slovenije in KNSS-Neodvisnost so svoje pismo posredovale Evropski komisiji in njeni predsednici Ursuli von der Leyen, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Evropski sindikalni konfederaciji ETUC. Želijo, da bi prejemniki pisma slovensko vlado opozorili in pozvali, da nemudoma preneha s sprejemanjem enostranskih rešitev in da se socialnemu dialogu v Sloveniji povrne vloga v skladu s pogodbami EU, dokumenti ILO ter slovensko zakonodajo in zavezami.

Podpisniki pisma naslovnike seznanjajo z izjemno zaskrbljujočim stanjem socialnega dialoga v Sloveniji in z odločitvami, ki jih slovenska vlada in državni zbor v vedno večji meri sprejemata brez javne razprave, mimo socialnega dialoga in s sistematičnim kršenjem pravil o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta (ESS).

»Reprezentativne sindikalne centrale smo zgrožene nad ignoranco, ki jo kaže vlada do socialnih partnerjev in do ljudi, kar je v nasprotju z načeli socialnega dialoga in tudi v nasprotju s pozivi Evropske komisije po polnem upoštevanju temeljnih principov in vrednot, kot so določeni v pogodbah EU,« je med drugim zapisano v pismu. Ocenjujejo, da vlada ignorira pozive komisije, naj imajo socialni partnerji ključno vlogo pri pripravi in implementaciji Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. Sindikati zato tega dokumenta ne morejo sprejeti kot skupnega dokumenta, ki bi bil odraz širšega družbenega konsenza, kar bi bilo glede na naravo v njem vsebovanih napovedanih reform in ukrepov sicer nujno.

»Usmeritev Evropske komisije, ki se nanaša na aktivno udeležbo socialnih partnerjev pri oblikovanju reform, je v Sloveniji zgolj mrtva črka na papirju in je eklatantno kršena. Informiranje socialnih partnerjev, čemur smo zadnje čase v najboljšem primeru priča, namreč ne pomeni njihove aktivne udeležbe v praksi, kot to želi zmotno prikazati vlada,« je zapisano v pismu. Sindikati so v nadaljevanju pisma opisali način sprejemanja načrta za okrevanje in odpornost ter nekatere druge zakonodaje pri nas. Izpostavili so svoj umik iz delovanja ESS in namero, da ne bodo sodelovali pri nobeni aktivnosti vlade v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU, dokler se ne vzpostavijo pogoji za ustrezen socialni dialog.

Evropsko komisijo so tako ponovno pozvali k jasnemu pozivu Vladi RS, da nemudoma preneha s sprejemanjem enostranskih rešitev in da se socialnemu dialogu v Sloveniji povrne vloga, ki jo mora imeti tako v skladu s pogodbami EU, dokumenti ILO, slovensko zakonodajo in zavezami.

Celotno pismo sindikalnih central predsednici Evropske komisije in drugim evropskim institucijam si lahko preberete na tej povezavi.

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar