Ljubljana, 3. 12. 2018

Sindikati in Vlada podpisali stavkovne sporazume

Sorodne objave

V konferenčni dvorani Ministrstva za javno upravo je danes potekal podpis stavkovnih sporazumov, dogovora o plačah in aneksov h kolektivnim pogodbam z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. S tem bo pri večini zaposlenih v javnem sektorju prišlo do dviga plač, hkrati pa so dokončno odpovedane stavkovne aktivnosti, napovedane za prihodnje dni.

Uvodoma je pogajalce in predstavnike medijev nagovoril predsednik Vlade RS Marjan Šarec, ki se je sindikalni strani in svojim kolegom zahvalil za dogovorjeno in izpostavil, da je bilo to, kar je bilo izpogajano, največ, kar se je dalo doseči. Pogajalci so pokazali razum, hkrati pa je po mnenju premiera partnerstvo edina pot, ki lahko pripelje do uspeha.

»Današnji podpis dogovora kaže, da se vendarle v tej državi še kaj da dogovoriti,« je pripravljenost na podpis stavkovnih sporazumov in dogovora o plačah ter na njihovi podlagi pripravljenih aneksov h kolektivnim pogodbam komentiral premier. Sindikatom se je zahvalil za razumevanje, da stanje proračuna več kot to, kar je bilo izpogajano, ne dovoljuje dati. »To je trenutek, ko si lahko zazremo v oči in rečemo 'bili smo razumni',« je dejal Marjan Šarec.

Poudaril je še, da sindikati niso le njihova vodstva, ampak predvsem njihovo članstvo, in da bodo vodstva s tem podpisom lahko predvsem omogočila uresničitev pričakovanj zaposlenih. Izpostavil pa je tudi, da sindikati in vlada niso nasprotniki, ampak so vsi skupaj dolžni omogočiti ljudem, ki vsak dan delajo, človeka vredno življenje. Izpostavil je še, da za Vlado ustvarjanje spora med javnim in zasebnim sektorjem ni dopustno, »kajti v vseh panogah ljudje delajo in se trudijo. … Javni sektor in realni sektor morata delati z roko v roki, sicer uspeha ne bo.«

Izpogajano in pripravljene dokumente so sicer v imenu vlade podpisovali pristojni ministri, na sindikalni strani pa so stavkovne sporazume podpisali predstavniki tistih sindikatov, ki so se o njih pogajali z vladno stranjo. Vseh 42 reprezentativnih sindikatov javnega sektorja pa je bilo povabljenih k podpisu dogovora o plačah, saj so vanj zapisane rešitve, ki zadevajo celotni javni sektor.

Hkrati s sporazumi in dogovorom so bili danes podpisani tudi aneksi h kolektivnim pogodbam, ob krovni kolektivni pogodbi za javni sektor še h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti in kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev. Z njimi se namreč v večji meri uresničujejo vsebine sporazumov in dogovora, vključno s predvidenimi plačnimi dvigi in dvigi dodatkov za večino zaposlenih. Dogovorjeni dvigi so skupno ocenjeni na dobrih 300 milijonov evrov, predvidena pa je njihova postopna uveljavitev v prihodnjih dveh letih.