Ljubljana, 10. 4. 2020

Sindikati zahtevamo odstop predsednice komisije za razlago kolektivne pogodbe

POGAJALSKA SKUPINA REPREZENTATIVNIH SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA

KONFEDERACIJA SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA

 

Ljubljana, 10.4.2020

 

VLADA RS (gp.kpv@gov.si) 

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO (gp.mju@gov.si)

KOMISIJA ZA RAZLAGO KPJS (gp.mju@gov.si)

 

Spoštovani,

v imenu sindikatov javnega sektorja, podpisnikov Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS), ki delujejo v okviru Pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja in Pogajalske skupine Konfederacije sindikatov javnega sektorja, vas obveščava, da predsednica Komisije za razlago KPJS, gospa Nataša Belopavlovič, ne uživa več zaupanja sindikatov javnega sektorja in zato umikamo naše soglasje k njenemu imenovanju.

Naši odločitvi botruje dne 8. 4. 2020 sprejeta razlaga 11. točke 39. člena KPJS, pri kateri so vladni člani Komisije za razlago KPJS skupaj z odločilnim glasom predsednice Komisije preglasovali sindikalne člane Komisije. Samo dejstvo preglasovanja ne bi bilo sporno, če ne bi po našem trdnem prepričanju Komisija s to razlago dejansko enostransko posegla v samo vsebino KPJS, jo spremenila in s tem grobo presegla pristojnosti, ki jih ima kot komisija za razlago kolektivne pogodbe, katere naloga je zgolj tolmačenje morebitnih nejasnih določb kolektivne pogodbe.

Ker je ključna odgovornost za sprejeto sporno odločitev na predsednici Komisije, sindikati podpisniki KPJS, ki delujejo v obeh pogajalskih skupinah, pozivamo predsednico Komisije za razlago KPJS, gospo Natašo Belopavlovič, da nemudoma odstopi s tega mesta.

V kolikor gospa Belopavlovič ne bo odstopila do torka, 14. 4. 2020, bomo sindikati javnega sektorja protestno odpoklicali člane Komisije za razlago KPJS, ki smo jih imenovali skladno s KPJS, saj takšna Komisija nima kredibilnosti za nadaljnje delovanje in ne uživa legitimnosti s strani obeh pogodbenih strank.


Lep pozdrav,

Jakob Počivavšek, vodja pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja

 

Branimir Štrukelj, predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja

--------------------------------------------------------------------

Vabljeni še k ogledu novinarske konference o zgoraj navedeni problematiki, ki je bila 9. aprila 2020:

 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar