Ljubljana, 9. 9. 2021

Široko odpiranje vrat politiki

sporočilo za medije!

 

ŠIROKO ODPIRANJE VRAT POLITIKI

SVIZ kategorično proti predlagani spremembi 46. člena ZOFVI glede sestave svetov zavodov v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

 

Ljubljana, 9. septembra 2021 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je danes na predsednika Državnega zbora RS in vse poslanske skupine naslovil kategorično nasprotovanje predlagani spremembi 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), ki radikalno spreminja sestavo svetov v vzgojno-izobraževalnih zavodih. S povečanjem števila predstavnikov ustanovitelja na 5 članov od skupno 11 članov sveta zavoda se namreč na široko odpirajo vrata odločilnemu vplivu politike na delovanje vrtcev in šol ter izbiro ravnateljev, kar je zdajšnja sestava uspešno omejevala.

SVIZ izpostavlja, da je bilo že do zdaj največ pritiskov med postopki izvolitve ravnateljic in ravnateljev posameznih zavodov zabeleženih s strani lokalne politike, v določenih obdobjih pa tudi s strani državne politike. Predlagana sprememba bi se v končni fazi v najslabšem primeru lahko izrazila tako, da bodo morali kandidati za ravnatelje in ravnateljice, ki bodo želeli biti izvoljeni, imeti strankarske izkaznice, se vpisati v stranko ali biti vsaj njen simpatizer, v najboljšem primeru pa bodo odvisni od vladajoče politike. Eden od ključnih ciljev reforme pred 25 leti je bil, da se vpliv politike na delovanje in organizacijo vrtcev in šol čim bolj omeji ter da se tako zagotovi nujno potrebni mir za doseganje pedagoških ciljev, aktualni predlog pa povsem spregleda, da je ena od ključnih nalog ravnateljice ali ravnatelja ta, da zagotavlja kakovostno izvedbo pedagoških procesov. SVIZ je prepričan, da je neodgovorno, da se tako pomembni posegi, kot je navedeni, izpeljujejo po skrajšanem postopku, brez evalvacij, brez možnosti resnega razmisleka in javne razprave o dolgoročnih posledicah, ki jih predlagana sprememba prinaša. Izobraževalni sistemi ne prenesejo hitrih, niti radikalnih sprememb, predlagana sprememba v sestavi sveta zavoda pa je hkrati hitra in radikalna ter tudi nepremišljena.

Zmanjševanje števila zaposlenih v svetih zavodov pomeni, da predlagatelj pri izbiri ravnateljev ne zaupa strokovnim delavcem v vrtcih, šolah in dijaških domovih ali da se mu dozdajšnja izbira ravnateljev ne zdi ustrezna. Za to ne obstaja nikakršen resen argument. Nasprotno, obstoječe sestave svetov zavodov, obstoječi ravnatelji in ravnateljice so slovenski izobraževalni sistem po kakovosti pripeljali v zgornjo četrtino izobraževalnih sistemov v Evropi, če upoštevamo mednarodno najbolj relevantne meritve znanja učencev in dijakov iz raziskav PISA, TIMSS, PIRLS. Prav sposobnost ravnateljic in ravnateljev ter učiteljstva, ki je do zdaj imelo največji vpliv na njihovo izbiro, je v času epidemije izobraževalni sistem rešila pred kolapsom – ob pogosto povsem nesmiselnih navodilih šolske oblasti so prav oni pokazali izjemno sposobnost prilagajanja. SVIZ poudarja, da dominanten vpliv lokalne ali državne politike na izbiro ravnateljev nikakor ne bo izboljšal kakovosti naših vrtcev in šol. Ravnatelj bo lahko postal vsakdo, če bo le »naš«, strokovna merila pa bodo postala nepomembna. Sindikat bo, če bi bila omenjena novela zakona sprejeta, zagotovo odločal o vložitvi zahteve za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma.

X X X X X

 

Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar