Ljubljana, 22. 4. 2022

Skrb za strokovnost in neodvisnost od aktualne oblasti

sporočilo za medije!
 

SKRB ZA STROKOVNOST IN NEODVISNOST OD AKTUALNE OBLASTI


SVIZ ogorčen ob vnovičnem vladnem posegu v sestavo Upravnega odbora ARRS

 

Ljubljana, 22. april 2022 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) kot edini reprezentativni sindikat za področje raziskovalne dejavnosti v Sloveniji izraža ogorčenje ob spornem dejanju vlade Republike Slovenije, ki je ponovno (nazadnje je to nezakonito storila januarja 2022) neupravičeno spremenila sestavo Upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost (UO ARRS).

Gre za prestižno vojno, ko vlada mimo predpisov po svoji lastni volji, izhajajoč iz osebnih motivov, ureja stvari, ki zadevajo vse raziskovalke in raziskovalce, ter ob tem načrtno zapostavi temeljno vlogo ARRS. Obenem to izvede tik pred volitvami in v enem od najkritičnejših obdobij slovenske znanosti, ko je preudarno, transparentno in visoko strokovno delovanje UO ARRS zelo nujno potrebno. Ob spremljanju nedavnih dogodkov se zdi, da je delovanje agencije v javnem interesu vedno bolj vprašljivo, hkrati pa sta v teku priprava in uveljavljanje novih podzakonskih aktov v skladu z novim Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID). ARRS je namreč dolžna izvajati stabilno financiranje neodvisno od politike ter po merilih in postopkih, določenih z ZZrID. Po pravni oceni SVIZ in tudi iz javno objavljenega mnenja odvetniške družbe (objavljeno je na spletni strani ARRS) izhaja, da je zakonitost ustanovitve novega zavoda Rudolfovo pod velikim vprašanjem. Resnično je moč sklepati, da je vladi edini cilj namenitev finančnih sredstev za svoje podpornike, pri čemer način  za dosego cilja ni pomemben. Zdi se, da se slovensko znanost, raziskovalke in raziskovalce zgolj še zlorablja. SVIZ pristojne poziva k možnosti takojšnjega dostopa do obrazložitve predloga Sklepa o ustanovitvi Javnega raziskovalnega zavoda (JRZ) Rudolfovo, ki bi skladno z Zakonom o dostopu informacij javnega značaja že morala biti javno objavljena, a še vedno ni dostopna na spletu. Obstoječi JRZ-ji se namreč redno preverjajo in ocenjujejo, tako je tudi opis načina zagotovitve sredstev za delovanje novega JRZ ključen podatek za transparentno delitev sredstev.

Naloga UO ARRS je, da daje direktorju usmeritve za delo in ves čas skrbi, da agencija deluje v javnem interesu (48. člen ZZrID, 17. člen statuta ARRS). Nenehno rušenje legitimno imenovanih članov tako pomembnega organa zgolj iz razloga, ker strokovna presoja ni povšeči aktualni politiki, predstavlja resno nevarnost in ogroža delovanje ter vodi v tihi propad naše znanosti. Seveda ni naključje, da trenutno poteka tudi potrditev novega direktorja s polnimi pooblastili, ki pa ga prav UO ARRS predlaga v imenovanje vladi. Ob vsem tem je tudi finančno poslovanje agencije popolnoma nepregledno, saj niso transparentno objavljeni podatki še niti za leto 2021, pa bi to moralo biti posodobljeno na mesečni ravni.

Člani in članice UO ARRS so dolžni svoje naloge opravljati s skrbnostjo dobrega gospodarja, zato so dolžni odgovarjati tudi na dileme in zaskrbljenost slovenskih raziskovalcev in raziskovalk. SVIZ preko svoje predstavnice v UO ARRS ves čas aktivno deluje in vseskozi skrbi, da svoje obveznosti in pristojnosti, ki so mu bile zaupane, opravlja v prid slovenski znanosti. Gre za strokovnost delovanja, ki nikakor ne sme biti odvisna od vsakokratne politike. Če bi pristali na takšen odvisen način delovanja, bi pomenilo, da bi se strinjali z legitimnostjo pritiska vlade na delovanje znanstvenoraziskovalnega sistema, čemur pa je sindikat vedno ugovarjal in bo temu nasprotoval tudi v prihodnje.

X X X X X

Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar