Ljubljana, 15. 6. 2023

Skupaj o pogodbi za samozaposlene

V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije smo se pred dogovorjenim uradnim začetkom kolektivnih pogajanj o razširitvi obstoječe kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti skupaj s sindikalno konfederacijo Glosa-Zasuk pred dnevi, 13. junija 2023, znova sešli s predstavniki Ministrstva za kulturo. Z razširitvijo kolektivne pogodbe za zunanje izvajalce v kulturno-ustvarjalnem sektorju naj bi uredili delavske standarde za vse delavce iz sektorja, katerih naročniki so javni kulturni zavodi ali drugi (ne)posredni porabniki javnih sredstev.

 

Po poprejšnjem sestanku v začetku letošnjega maja, na katerem je tudi predsednica Sindikalne konference kulturnih organizacij Sviz Irena Porekar Kacafura poudarila, da je ureditev delovnih razmer vseh, ki samostojno opravljajo poklice v kulturnem in ustvarjalnem sektorju, nujna za preprečevanje nevarnih, prekarnih oblik dela in razraščanja dampinga, so se navzoči tokrat domenili, da bodo v čim krajšem času podrobno pretresli osnovni nabor pravic in elementov, ki naj bi jih urejala kolektivna pogodba. Predstavnika našega sindikata na usklajevalnem srečanju 13. junija 2023 – Anja Korošec, strokovna sodelavka za pravne zadeve, in Martin Pungerčar, član predsedstva Sindikalne konference kulturnih organizacij in sindikalni zaupnik Sviza na ZVKDS Novo mesto – izpostavljata, da Ministrstvo za kulturo predlaga možnost oblikovanja nove kolektivne pogodbe za samozaposlene, medtem ko trdi, da za razširitev obstoječe kolektivne pogodbe za kulturno dejavnost ne obstaja ustrezna pravna podlaga. V Svizu in sindikalni konfederaciji Glosa-Zasuk je pravno mnenje glede tega drugačno, ministrstvo pa naj bi se do te utemeljitve sindikalne strani pisno opredelilo prihodnji teden.

Foto: Sabina Dogić

Sindikati naj bi se prav tako naslednji teden še enkrat srečali s predstavniki kulturnega ministrstva ter Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da bi tudi neposredno preučili možnosti za razširitev obstoječe kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti ali za oblikovanje povsem nove, v katero bi bili vključeni vsi samozaposleni v sektorju. V razpravi na tokratnem srečanju je bila izpostavljena tudi možnost, da bi v Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo kot lex specialis namesto izraza 'samozaposleni' začeli uporabljati poimenovanje 'samostojni delavci v kulturi'. Domenjeno je bilo, da bi se lahko usklajevanje o vsebini normativnega dela določb, ki bi urejale status t. i. samostojnih delavcev v kulturi – ne glede na to, ali bi slednje nato umestili v novo kolektivno pogodbo ali razširjeno obstoječo –, lahko na ravni za to imenovane delovne skupine vzporedno začelo že to poletje. Predstavniki sindikatov smo v svojih stališčih trenutno naklonjeni razširitvi obstoječe Kolektivne pogodbe  za kulturne dejavnosti v RS, saj bi lahko tako uredili tudi nekatere njene določbe, ki so vezane na zaposlene. Pogovori o ureditvi delovnih razmer vseh, ki samostojno opravljajo poklice v kulturnem in ustvarjalnem sektorju, se bodo torej nadaljevali prihodnji teden, sklepe pa bomo zatem tudi predstavili.