Ljubljana, 13. 12. 2023

Skupaj proti vnovičnemu varčevanju!

V organizaciji Evropske konfederacije sindikatov (ETUC) se je 12. decembra 2023 na ulicah Bruslja zbralo tisoče delavk in delavcev iz vse Evrope, ki so pred posameznimi evropskimi institucijami izrazili ostro nasprotovanje načrtom Evropske komisije, da začne izvajati nov načrt varčevanja.

Predlagana fiskalna reforma naj bi nadomestila fiskalna pravila iz leta 2020, ki so bila vmes začasno zamrznjena z namenom, da bi odpravili gospodarske posledice pandemije, s splošno izhodno klavzulo iz Pakta EU za stabilnost in razvoj po pandemiji korona virusa pa so bila takrat dovoljena negativna odstopanja pri proračunskem načrtovanju. Predvideno je, da bodo nova fiskalna pravila začela veljati z začetkom novega koledarskega leta, a za zdaj še ni bil sklenjen dogovor, kakšna naj bi bila. Kot izhaja iz zdajšnjega predloga, naj bi morale države članice, katerih proračunski primanjkljaj je višji od treh odstotkov BDP, svoj primanjkljaj vsako leto zmanjšati za 0,5 odstotka BDP. To bi povzročilo izgubo delovnih mest, nižje plače, ukinjanje socialnih in drugih javnih programov ter postopno privatizacijo javnih storitev, prav tako pa naj večina držav, ki bi sledila takšnim fiskalnim usmeritvam, ne bi več mogla izvajati naložb, ki so potrebne za doseganje socialnih in podnebnih ciljev EU.

 

Ob ugotovitvah obsežne raziskave ameriškega inštituta za tehnologijo MIT (Massachusetts Institute of Technology) je Evropska konfederacija sindikatov pred demonstracijami opozorila, da tovrstni varčevalni ukrepi dolgoročno najbolj koristijo strankam skrajne desnice, ki se zavzemajo za privatizacijo ključnih podsistemov javnega sektorja. Da evropski državljani in državljanke kot prednostne naloge Evropske unije prepoznavamo zagotavljanje višjega življenjskega standarda in predvsem boljših javnih storitev, pa je pokazala tudi aktualna raziskava Eurobarometer. Kot najpomembnejše so vprašani pol leta pred evropskimi volitvami izpostavili boj proti revščini (36 %) in podnebnim spremembam (29 %), podporo gospodarstvu (29 %) in javnemu zdravju (34 %).

Evropska konfederacija sindikatov in njene podružnice so v skladu z zapisanim na demonstracijah v Bruslju pozvale k:

  • - sprejemanju pravil gospodarskega upravljanja, ki postavljajo blaginjo ljudi in planeta nad samovoljne omejitve, vključno z »zlatim fiskalnim pravilom«, ki naj naložbe v socialne in podnebne cilje EU ter pravičen prehod izključi iz omejitev proračunske porabe;
  • - ohranitvi solidarnostnih mehanizmov EU, ki so bili uvedeni med pandemijo, kot je Sklad za odpornost in okrevanje, ki bi morali postati trajni, da se zagotovijo enaki konkurenčni pogoji pri naložbah;
  • - dodatnemu enoletnemu podaljšanju splošne izstopne klavzule Pakta za stabilnost in rast, da se zagotovi dovolj časa za trajnostno reformo pravil gospodarskega upravljanja;
  • - ustvarjanju novih pobud, ki so potrebne za zagotovitev pravičnega položaja delavcev, vključno z boljšimi delovnimi mesti in višjimi plačami, podporo kolektivnim pogajanjem, boljšimi delovnimi pogoji in odpravo prekarnega dela.

 

V znak trdne podpore in solidarnosti so se protestom v Bruslju pridružili tudi predstavnice in predstavniki Evropskega sindikalnega odbora za izobraževanje (ETUCE), katerega del je tudi naš sindikat. Številčna delegacija članskih organizacij ETUCE iz Belgije, Nizozemske, Nemčije, Francije, Španije, Portugalske, Italije, Grčije, Cipra, Madžarske, Latvije, Luksemburga, Irske, Bosne in Hercegovine, Kosova in Albanije je opozorila na pereče pomanjkanje učiteljev in krizo izobraževanja, ki izhaja iz vse manjše privlačnosti pedagoškega poklica. V širšem kontekstu odpora proti varčevalnim ukrepom in prizadevanja za boljše delovne pogoje in za pravičen odnos do delavcev so sindikati v izobraževanju izpostavili edinstvene izzive, s katerimi se soočajo učitelji, in ključno vlogo, ki jo imajo pri oblikovanju prihodnosti.

Predstavnice in predstavniki ETUCE so pri tem opozorili na deset ključnih zahtev iz kampanje #MakeTeachingAttractive!, iz katerih izhaja nujna potreba po tem, da postane poučevanje privlačna poklicna izbira ter da se  zaposlenim v izobraževanju zagotovi ustrezne plače in pokojnine, boljše delovne pogoje in možnosti kariernega napredovanja. ETUCE želi s kampanjo v socialnem dialogu z oblikovalci politik zagotoviti prepoznavanje ključnega pomena izobraževanja in učiteljskega poklica ter vlaganja v področje. Evropska direktorica ETUCE Susan Flocken je na protestih izpostavila, da si učiteljski sindikati želimo sisteme vključujočega izobraževanja v Evropi, ki ne bi nikogar pustili ob strani in ki bi zagotovili kakovostno izobraževanje ter mlade ustrezno pripravili na prihodnost. Poudarila je, da je za to nujno zagotoviti več trajnostnih javnih naložb v kakovostno izobraževanje, saj bo le to omogočilo privlačne delovne pogoje, plače in karierne možnosti za učitelje in druge strokovnjake, ki delajo v vrtcih in šolah.

 

Vir: ETUCE in ETUC (pridobljeno 13. 12. 2023 TM)