Ljubljana, 17. 5. 2024

Skupaj za kakovostno javno šolstvo

Sorodne objave

Predstavniki Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Branimir Štrukelj, glavni tajnik), Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije (mag. Mojca Mihelič, predsednica) in Zveze aktivov svetov staršev Slovenije (Lara Romih, predsednica) so v petek, 17. maja 2024, v Ljubljani pripravili skupno novinarsko konferenco.

Ključni razlog za povezovanje organizacij je ocena, da se je javno izobraževanje že znašlo v krizi. Na podlagi mednarodnih primerjav znanja, podatkov, da učiteljice in učitelji (tudi ravnateljice in ravnatelji) odhajajo iz poklica, ter ob pogostejših napetostih med učiteljstvom in starši, do katerih prihaja v naših vrtcih in šolah, postaja očitno, da se negativni trendi gostijo in poglabljajo. Omenjeno kaže, da je prihodnost kakovostnega javnega izobraževanja v Sloveniji ogrožena. S skupnim delovanjem želijo SVIZ, ZASSS in ZRPRS v te negativne trende aktivno poseči in jih obrniti v pozitivno smer.

Z opredelitvijo ključnih izzivov sodobnega sistema vzgoje in izobraževanja, strokovnim in partnerskim naslavljanjem le-teh ter s periodičnimi javnimi predstavitvami skupnih ugotovitev ter predlogov mogočih ukrepov želijo organizacije tako s skupnimi prizadevanji kot z ukrepi, ki jih mora sprejeti šolska oblast, tvorno prispevati k delujočemu sistemu vzgoje in izobraževanja, ki bo vsem udeleženim omogočil pridobiti izobrazbo, potrebno za življenje v sodobnem svetu.

Verjamemo, da se bodo sindikatu, staršem in ravnateljem pri prizadevanjih za ohranitev kakovostnega javnega šolstva pridružile skupine odločevalcev – od šolske oblasti, vlade, vse do zakonodajalcev (državni zbor, državni svet). Skupaj verjamemo, da bo tako šolstvu v družbi povrnjen status ene ključnih vrednot, dobrin našega naroda. Skupni nastop je hkrati tudi poziv omenjenim, da učiteljstvu, vodstvom šol in staršem ponudijo oporo pri njihovih prizadevanjih za kakovostno vzgojo in izobrazbo generacij prebivalk in prebivalcev naše države.

S skupnimi nastopi želimo hkrati tudi v javnosti okrepiti zavedanje, da marginalizacija pomena javnega izobraževanja in učiteljskega poklic v družbi vodi sistem vzgoje in izobraževanja v razmere, v katerih je že danes naše javno zdravstvo, ki vsem na očeh kaže znake razpadanja.

Tudi vztrajno neustrezno financiranje vzgoje in izobraževanja (s tem povezano neustrezno vrednotenje pedagoškega dela strokovnih delavcev, delavk ter vodstev vrtcev in šol) ter strokovno in organizacijsko nedomišljeno poseganje v vzgojno-izobraževalni sistem se skupaj pospešeno odražata v perečem pomanjkanju strokovnega in tudi vodstvenega kadra (ravnateljev), prav tako pa tudi že v kakovosti in številu vpisanih v visokošolske študijske programe na pedagoških smereh.

Skupno prizadevanje za kakovostno javno šolstvo

Med temami posebej izpostavljamo nekaj področij, ki neposredno vplivajo na kakovostno delovanje šol. Nujna je ureditev zakonodajnih okvirov, saj sedanja prenormiranost sistema duši in onemogoča avtonomno delovanje šol. Zaradi čedalje slabšega financiranja programov in drugih stroškov dela je oteženo načrtovanje in organizacija šolskega dela, še posebej, ker se temu pridružuje kadrovska stiska. Četudi si večina staršev in šolnikov deli skupne vrednote, znotraj katerih si prizadevamo za enovito vzgojno delovanje, ta partnerski odnos (pre)pogosto rušijo posamezniki. Prepogosto se sprašujemo, kdo je kaj naredil narobe, namesto da bi se usmerili v to, kar lahko rešimo skupaj.

Odločevalcem na področju šolstva, če izkažejo pripravljenost, ponujamo skupno obravnavo odprtih vprašanj v šolstvu in dogovarjanje, kako jih lahko s skupnimi prizadevanji uredimo.

Vabljeni k ogledu posnetkov prve skupne novinarske konference Zveze aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS), Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) ter Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije (ZRPRS) v skupnih prizadevanjih za ohranitev vsem dostopnega kakovostnega javnega šolstva

Mag. Mojca Mihelič, predsednica Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije - uvod

 

Lara Romih, predsednica Zveza aktivov svetov staršev Slovenije

 

Branimir Štrukelj, glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

 

Mag. Mojca Mihelič, predsednica Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije - zaključne besede

 

Odgovori ter dodatna pojasnila na novinarska vprašanja

 

 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar