Ljubljana, 19. 6. 2017

Skupaj za skupino J in ostale najslabše plačane v javnem sektorju

Pred torkovim protestom so predstavniki KSJS predstavili podrobnosti shoda ter pričakovanja in zahteve glede pogajanj za odpravo anomalij.

V uvodu v novinarsko konferenco je Branimir Štrukelj, predsednik KSJS in glavni tajnik SVIZ, opozoril na poglabljanje anomalij, ki izhaja iz vladnega predloga in spomnil na lanskoletna zagotovila predsednika vlade dr. Mira Cerarja in ministra za javno ter glavnega vladnega pogajalca Borisa Koprivnikarja, da bo najprej poskrbljeno za ureditev plač na najslabše vrednotenih delovnih mestih v javnem sektorju.

Jelka Mlakar (Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije – SDZNS) je v izrečeni podpori protestnemu shodu »Skupaj za skupino J in ostale najslabše plačane v javnem sektorju« izpostavila, da so plače številnih zaposlenih v Sloveniji nedostojne ter da delavke in delavci, kljub temu da svoj poklic predano opravljajo, z njimi težko preživijo. 

Irena Ilešič Čujovič (Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije – SZSVS) je izrazila trdno podporo stališču KSJS, da je treba najprej odpraviti anomalije pri najnižjih plačah in nato nadaljevati pogajanja za druge plačne skupine. Članice in člani sindikata SZSVS pričakujejo višje plače 1. 7. 2017.

Tomaž Virnik (Sindikat delavcev v pravosodju – SDP)  je pred novinarkami in novinarji poudaril, da se v pravosodju soočajo z razmerami, ko je zaradi slabega plačila težko dobiti delavca za zahtevno delo na V. stopnji izobrazbe, zato naj država nemudoma odpravi anomalije in pošteno plača zaposlene.

Radivoj Uroševič (Policijski sindikat Slovenije – PSS) je opozoril, da je na področju dejavnosti njihovega sindikata približno šestdeset odstotkov zaposlenih takih, ki prejemajo minimalno plačo, ter poudaril, da podpirajo dvig plač na vseh področjih javnega sektorja – ter tudi v zasebnem –, a naj vlada transparentno predstavi merila zvišanj na posameznih delovnih mestih.

Tomaž Sajovic (Neodvisni sindikat delavcev ljubljanske univerze – NSDLU)  je izrazil nujnost v imenu človečnosti podpreti vse tiste, ki so najslabše plačani.

Bojan Hribar (generalni sekretar Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije – KSJS) je poudaril, da ima KSJS članstvo v najnižjih in najvišjih plačnih skupinah, pri čemer na ravni konfederacije obstaja trdno strinjanje, da je treba najprej urediti položaj najslabše plačanih.

Novinarska konferenca se je, kot je to že običajno, zaključila z novinarskimi vprašanji.