Ljubljana, 6. 6. 2017

Skupaj za skupino J ter pomočnike vzgojiteljic

sporočilo za medije!

 


SKUPAJ ZA SKUPINO »J« TER POMOČNICE IN POMOČNIKE VZGOJITELJIC

 

Vsaj zaposleni na najslabše plačanih delovnih mestih se držijo obljub – vrnili se bodo pred Vlado, da jo spomnijo na njena neuresničena zagotovila.

 

Ljubljana, 7. junija 2017 – Skladno s sklepom izredne seje Glavnega odbora Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) iz preteklega tedna je Izvršilni odbor SVIZ določil datum protestnega shoda delavk in delavcev iz plačne skupine »J« ter pomočnic in pomočnikov vzgojiteljev in vzgojiteljic. Shod pred poslopjem Vlade RS na Gregorčičevi ulici v Ljubljani bo v torek, 20. junija, s pričetkom ob 13. uri. Na njem bodo zaposleni zahtevali podpis dogovora, ki bi še omogočal zvišanje plač najslabše plačanim v javnem sektorju že s 1. julijem letos.

Prioriteta SVIZ oziroma Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) kot celote na pogajanjih za odpravo anomalij je uspešno zaključiti pogajanja in omogočiti zvišanja plač v skupini »J« ter doseči odpravo anomalij tudi za druge skupine zaposlenih do vključno 26. plačnega razreda. SVIZ v ta namen na pogajanjih zagovarja predlog o dvostopenjskem dogovoru, in sicer, da se v prvi fazi podpiše dogovor za zaposlene do vključno 26. plačnega razreda, po tem pa se pogajanja nadaljujejo za odpravo vseh preostalih anomalij, tj. za tiste, ki so uvrščeni nad 26. plačni razred. Ker dosedanji vladni predlog selektivnega zviševanja plač na delovnih mestih z zahtevano visokošolsko izobrazbo napeljuje h konfliktom med posameznimi dejavnostmi in poklici, je KSJS na pobudo SVIZ predlagala odpravo anomalij in reševanje plačnih razmerij v dveh korakih. SVIZ vztraja, da je treba najprej urediti plače za delavke in delavce z najnižjimi plačami, podpisati dogovor, ostala vprašanja pa reševati pozneje!

Vladni predlog na pogajanjih je tudi sicer izrazito enostranski ter do področja izobraževanja, znanosti in kulture nepravičen. Številni vladni predlogi za zvišanje plač na VII/1 in VII/2 stopnji izobrazbe, ki bi morali biti izjeme in ne pravilo, posegajo po sredstvih, ki bi morala biti namenjena najnižje plačanim delovnim mestom. Z nekonsistentnim in nepravičnim predlogom vlada ogroža dogovor in uresničitev zagotovila javnim uslužbenkam in uslužbencem z nizkimi plačami, da se bodo slednje v letošnjem letu popravile. Da bi torej Vlado spomnili na njene obljube in najvišje predstavnike slovenske oblasti »spodbudili« k uresničitvi njihovih lanskoletnih zagotovil, da je konec varčevanja tudi za najslabše plačane v javnem sektorju, bodo zaposleni v skupini »J«, pomočnice in pomočniki vzgojiteljic ter drugi delavke in delavci na nizko vrednotenih delovnih mestih v javnem sektorju s shodom 20. junija skupaj uresničili lanskoletno jasno napoved, da bodo, če vlada ne bo držala obljube, ponovno prišli pred njeno palačo.

 

 

X X X X X


Sandi Modrijan, tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije