Ljubljana, 16. 2. 2023

Slovenija je v krizi izobraževanja

V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) smo 16. februarja 2023 pripravili novinarsko konferenco, na kateri se je glavni tajnik Branimir Štrukelj odzval na neustrezen odnos Vlade RS do naših prizadevanj za sklenitev stavkovnega sporazuma v še zmeraj aktivni stavki v vzgoji in izobraževanju, hkrati pa se je z vidika krize, ki je v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu ni mogoče prezreti, opredelil do izhodišč Vlade RS za prenovo plačnega sistema v javnem sektorju.

V uvodu v novinarsko konferenco, ki smo jo v sindikatu sklicali ob neargumentirani odpovedi pogajanj za sklenitev stavkovnega sporazuma s strani vladne pogajalske skupine, ki so bila sicer predvidena v začetku tega tedna, je glavni tajnik ponovil opozorilo, da se Slovenija sooča z resno krizo v izobraževanju. Ta se po njegovih besedah dogaja v senci velike krize javnega zdravstva in je zato manj opazna, a se bo (zdaj še) kakovosten javni vzgojno-izobraževalni sistem, če se trendi – ki se v vrtcih in šolah nakazujejo zdaj – ne bodo obrnili, v prihodnje prav tako znašel pred zlomom. Kriza v vzgoji in izobraževanju se trenutno najbolj izrazito kaže s pomanjkanjem strokovnih delavk in delavcev ter tudi tehničnega kadra, pri čemer pa to stanje ni vzniknilo nenadoma. V sindikatu na staranje populacije zaposlenih v vrtcih in šolah opozarjamo že leta, prav tako vztrajno izpostavljamo, da se za delo v šolstvu odloča vse manj mladih, a se odločevalci ne odzovejo. Med elementi krize je Branimir Štrukelj izpostavil še problematiko ocenjevanja in v zvezi s tem pritiske, ki so jim izpostavljeni učiteljice in učitelji, zatem pogoste in višje prispevke staršev za šolanje, že izrazito socialno diferenciacijo na ravni srednješolskega izobraževanja in zamudo s potrebno reformo izobraževanja, ki bi naslovila številne velike spremembe, ki so se v času od zadnje reforme zgodile v družbi.

V odzivu na odpoved že dogovorjenih pogajanj za sklenitev stavkovnega sporazuma je glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj označil odnos Vlade RS do vzgoje in izobraževanja kot ignorantski in podcenjujoč, hkrati pa podčrtal, da se ob dejstvu, da so med posameznimi dejavnostmi v javnem sektorju nastale velike razlike, stopnjuje nezadovoljstvo med zaposlenimi v vrtcih in šolah. Povedano je ponazoril s podatki o plači, ki jo prejme učitelj začetnik, in zaostajanju povprečne plače v vzgoji in izobraževanju, v katerem je sicer izobrazbena struktura zaposlenih sploh najvišja v javnem sektorju. Spomnil je še, da oblast k sklenitvi stavkovnega sporazuma z zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju zavezujeta zakon in zapisano v koalicijski pogodbi, a sindikat k stavkovnim zahtevam v mesecih, odkar je bila imenovana nova Vlada RS, še ni prejel protipredloga. Kritičen je bil do nepoznavanja temeljev delovanja vzgojno-izobraževalnega sistema, ki se odraža tudi v samih utemeljitvah izhodišč prenove plačnega sistema, in poudaril, da za Sviz nov plačni sistem ni sprejemljiv, dokler ne bo podpisan stavkovni sporazum v še aktivni stavki. Anomalije, ki so bile ugotovljene v obstoječem plačnem sistemu, bi se namreč zgolj prenesle in legalizirale v novem, a sindikat na nadaljnjo marginalizacijo vzgoje in izobraževanja ter zaposlenih v dejavnosti ne bo pristal. V luči tega se bodo članice in člani Glavnega odbora SVIZ, zatem ko se bodo natančno seznanili in izrekli o izhodiščih za prenovo plačnega sistema javnega sektorja, s katerimi je vlada pred dnevi seznanila reprezentativne sindikate, odločal o sklicu glavnega stavkovnega odbora, ki bo opredelil nadaljnje stavkovne aktivnosti, tudi možnost izpeljave novega stavkovnega dneva.
 

 

V odgovorih na novinarska vprašanja se je glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj opredelil do nadaljnjih pogajanj z vladno stranjo in oblikovanja predvidenih plačnih stebrov v okviru plačnega sistema javnega sektorja.

 

Komentarji
Brane
24.02.2023

Pozdravljeni,

ha, ha, ta je pa dobra, računalničar je odgovoren za delovanje računalniškega sistema, za računalniške programe po navadi že ne več, saj so ti bodisi kupljeni ali najeti in zanje odgovoren dobavitelj. Nikakor pa računalničar ali bolje informatik ne more biti za pravilno delovanje računovodstva, dela učiteljev itd.

Dober računovodja zna sam (ročno) narediti izračune bruto bilanc, analitičnih evidenc, amortizacije, vrednosti osnovnih sredstev, obresti, obračune plač in vseh prispevkov, obračune avtorskih in podjemnih pogodb, amortizacijskih načrtov, sam sestavlja finančne načrte in realizacijo finančnih načrtov itd, itd ... Odgovoren za pravile izračune je vedno računovodja in se tukaj ne more sklicevati na programe.

Sicer pa računalničar, oz. informatik, oz. vzdrževalec računalniške opreme v šoli bi po mojem moral biti plačan tam nekje kot najbolje plačani učitelji, če on res sam skrbi za kompletni šolski računalniški sistem (seveda tudi za zavarovanje le te-ga), bistveno drugače pa je, če šola plačuje za to tudi zunanje izvajalce, kar pa je sedaj tudi pogosta praksa. Saj tudi ko sem govoril o plači računovodje, sem mislim, da se v tem primeru naredi v šolskem računovodstvu vse, ne pa da se plačuje še zunanje računovodske firme. V praksi se v šolstvu, kjer so zaposleni računovodje tudi dejansko ne plačuje še zunanjih računovodij!

Pa še to, le zakaj je največkrat potreben pogoj za računovodja v šolstvu vsaj 3 leta delovnih izkušenj, marsikje tudi 5 let, za učitelja pa niso potrebne delovne izkušnje?

Lep pozdrav.

Dejan
20.02.2023

Torej bi po vaši logiki, moral imeti računalnikar najvišjo plačo, ker je odgovoren za pravilno delovanje tako računovodstva, kot učiteljevih in ravnateljev ih IKT naprav. Izobrazbo ima namreč, kot vsi našteti, ponudbo za delo za bistveno višjo plačo v realnem sektorju pa verjetno edini od omenjenih.

Brane
17.02.2023

Pozdravljeni g. Ben Mlakar,

sem šel preverit kako je s končnim plačnim razredom učitelja. Od 1.1.2023 namreč obstaja pri učiteljih nov naziv višji svetnik, kar pomeni, da je končni plačni razred za razrednika 49. Sem pa spregledal, da v pravilniku o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive še ni opredeljenega naziva višji svetnik. Za to napako se opravičujem. Kar pa seveda ne spremeni dejstva, da je končna uveljavitev naziva višji svetnik (in s tem 49 končnega plačnega razreda) verjetno samo še vprašanje (kratkega) časa, saj je to delovno mesto oz. naziv že v šifrantu delovnih mest.

G. Ben, kar pa potem pišete o delu računovodja pa kaže vaše popolnoma nerazumevanje in nepoznavanje tega poklica in dela, ki ga računovodja opravlja v šolstvu. V bistvu kaže vaš omalovaževanje tega poklica v šolstvu. Upam, da niste učitelj, ker že tako je preveč učiteljev, ki vidijo samo sebe in svoje delo, ki povzdigujejo sebe, druge pa dajejo v nič. Včasih me ja kar groza kdo vse uči naše otroke. Seveda, da ne bo pomote, mnogo učiteljev je pravih, takih, ki si dejansko zaslužijo ta naziv. Seveda, ni lahko biti učitelj in res je potrebno za to veliko znanja, še več pa ljubezni do otrok in učiteljevanja in sploh ljubezni do soljudi.
To kar ste vi napisal za računovodja, da veliko večino strokovnega dela opravi dober računovodski program je popolna neumnost. To je bilo že dostikrat slišano, tudi to da računovodje sploh ne bodo več potrebni (Čedalje bolj so!!!) To je podobno kot, da bi rekel, da lahko učitelj posname pouk in ga potem predvaja po posameznih razredih. Saj res, zakaj bi sploh rabili toliko učiteljev, saj bi za en učni program lahko predvajali posnetke po celi Sloveniji - to je seveda šala :).
Za pravočasen in pravilen vnos podatkov običajno skrbi knjigovodja, če pa njega ni, potem to seveda naredi računovodja. To je samo en del računovodstva, računovodstvo, ki je mimogrede informacijska funkcija, namreč v grobem obsega računovodsko načrtovanje, knjigovodstvo, računovodsko analiziranje in računovodski nadzor. Seveda pa računovodja v šolstvu opravlja še mnogo drugih del, ena izmed glavnih dodatnih del je finančna funkcija oz. delo, ... bom kar nehal naštevati, ker verjetno nima smisla.
Bom pa še nekaj rekel, kdo v šolstvo zamenja računovodja, ko ta res zboli? Običajno računovodja dela tudi bolan, ker ga noben drug ne more nadomestiti, v skrajni sili pa se dobi pomoč od zunaj. Ko zboli učitelj, ga pač nadomesti drugi ali pa pouk odpade. Še to bom povedal, sem bil že tudi v razredu, nisem učil, sem pa nadzoroval pri testih ali pa bil pri učencih, ko so le ti imeli zaposlitev. Mene nikoli še ni nadomestil učitelj. Le zakaj ne?
A čem naštevati kakšna znanja vse potrebuje računovodja v šolstvu? Ne bom, ker bo predolgo trajalo.

Ja pa nekaj res, tudi vsi računovodje ne opravljajo svojega dela dobro in včasih tudi niso druga roka ravnatelja na področju računovodskega in finančnega poslovanja šole, bodisi zato, ker so s svojim znanjem ostali daleč v preteklosti in ne znajo sledi zahtevam sodobnega računovodstva ali pa ker enostavno ne zmorejo vsega dela, ali pa.... No, pa saj so tudi taki ravnatelji, ki pojma nimajo o pedagoškem vodenju šole, še manj pa o poslovnem vodenju šole. O učiteljih tukaj ne bom ponovno. Tudi zaradi vseh teh primerov je stanje v šolstvu marsikje slabo.

Skratka, res bi bilo lepo, ko bi tudi učitelji v šolstvu priznali delo vsaj strokovnih delavcev plačne skupine J, če že za ostale delovna mesta ne moremo niti sanjati, da bi jih cenili.

Z vso odgovornostjo trdim, da je delo računovodja (če je več računovodij v šoli to velja seveda za vodjo računovodstva) za celotno šolo bolj pomembno in dogovorno kot delo posameznega učitelja.

Lep pozdrav.

Ben
17.02.2023

Odgovor g. Branetu.

Se moram oglasiti, ker kar nekaj stvari, ki jih navajate ne drži oz. se z njimi ne strinjam.
Vsekakor se strinjam, da bi morala biti tudi skupina J bolje plačana in da so trenutne plače prenizke.

Vseeno pa:
- če primerjate plačo učitelja začetnika (32 plačni razred, razrednik 33) in učitelja, ki že dolgo uči (46 plačni razred, razrednik 47) je razlika največ 14 plačnih razredov (in ne 16),
- trenutno lahko učitelj razrednik pride največ do 47 plačnega razreda (ne do 49),
- danes računovodje v šolah niso več neki visoko usposobljeni strokovnjaki - veliko večino strokovnega dela opravi dober računovodski program. Računovodja skrbi za pravočasen in pravilen vnos vseh potrebnih podatkov. Same izračune, obdelave, poročila... naredi v večini program. Res je, da je je potrebno tudi določeno zanje pri pisanju planov, poročil...., pa vseeno ni za to potrebno večje znanje in odgovornost kot je znanje in odgovornost učiteljev.
- tudi učitelji morajo danes imeti vedno več in širša znanja. Ni dovolj da je dober samo v stroki, mora biti tudi dober poslušalec, sogovornik, mediator, organizator... znati mora motivirati otroke, ustrezno obravnavati boljše/slabše učence, imeti veliko računalniškega znanja, poznati različne metodične načine dela...

Toliko na kratko.
Lep pozdrav, Ben Mlakar

Brane
17.02.2023

Pozdravljeni,

vse vredu in prav, razmerja so se dejansko sedaj čisto porušila. Dejansko plače v šolstvu krepko zaostajajo za ostalimi poklici.

Zanima pa me, ali je SVIZ sposoben predlagati tudi ureditev razmerij plač posameznih poklicev v samem šolstvu. Vemo da imajo sedaj nekateri učitelji višjo plačo kot ravnatelji (Ali je to sprejemljivo?), da ima učitelj začetnik kar 16 plačnih razredov nižjo plačo, kot jo ima lahko učitelj, ki že dolgo v šolstvu, ob tem, da ima ta učitelj nižjo delovno obveznost kot učitelj začetnik. A je to res ustrezno? Pa seveda razmerje do skupine J, še posebej do strokovnih delavcev te skupine, to je do računovodsko finančnih delavcev. Sedaj je v šolstvu lahko računovodja tudi pod minimalno plačo!!!!!!!!

Dejmo pogledat odgovornosti, ki jih ima v šolstvu računovodja, ki sestavlja in podpiše letno računovodsko poročilo. Ne bom zdaj tukaj pisal podrobnosti kakšne odgovornosti in kakšne vrste dela vse opravlja računovodja. Dejstvo je, da bi morala biti plača računovodje višja kot je plača učitelja (tudi ne bom tukaj sedaj razglabljal, da je za današnje delo in potrebna znanja za računovodja potrebna oz. nujna sedma stopnja izobrazbe, vse ostalo za nove zaposlitve ni več primerno). Z vsem spoštovanjem do dela učiteljev, tudi njihova odgovornost je velika, vendar učitelj nosi odgovornost za svoje učence, računovodja pa je odgovoren za celotno računovodsko in tudi finančno poslovanje zavoda...

Torej, če sedaj lahko učitelj, ki je tudi razrednik pride do 49 plačnega razreda, potem bi morala biti plača računovodje višja. Potem od tukaj navzdol, pa je seveda potrebno graditi ustrezno vrednotenje poslovnih sekretark, tajnic itd.

Lepo, bi bilo da bi se SVIZ opredelil tudi do teh razmerij in res me zanima mnenje SVIZ-a o tem in kako bu sindikat tukaj ukrepal oz. postopal.

Lep pozdrav.

Vaš komentar